SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ministrowie Polski i Niemiec podpisali porozumienie o współpracy [HANNOVER MESSE 2017]
Już pierwszego dnia targów minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz niemiecka minister edukacji i badań naukowych Johanna Wanka podpisali porozumienie o współpracy naukowej między krajami. Oprócz uczestnictwa w unijnych inicjatywach takich jak Europejska Przestrzeń Badawcza czy Horyzont 2020, Polska i Niemcy od wielu lat tworzą wspólną politykę naukową.

Wspólna polityka naukowa od lat Jeszcze w 2006 roku utworzona została Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, powołana przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec i Kraj Związkowy Brandenburgię. Jej celem jest wspieranie badaczy z obydwu państw zajmujących się wspólnie m.in. naukami humanistycznymi czy społecznymi.

Oprócz tego Polska i Niemcy działają razem w obszarze zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas Polsko-Niemieckiego Forum Naukowego w 2008 roku. Na podstawie uzgodnień Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło już dwa konkursy na polsko-niemieckie projekty dotyczące m.in. klimatu czy gospodarki zasobami.

Nowy program DIOSCURI W rozmowie z niemiecką minister, Jarosław Gowin podjął również temat dwóch zbliżających się inicjatyw. Jedną z nich były poznańskie targi POL-ECO SYSEM – międzynarodowe spotkanie instytucji związanych z ochroną środowiska. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec niemal co roku prezentuje na targach swoją ofertę.

Jednak najważniejszym tematem był bez wątpienia nowy program DIOSCURI będący obecnie na etapie negocjacji. W ramach tej inicjatywy w Europie Środkowo-Wschodniej powstanie szereg centrów doskonałości, umożliwiających współpracę między najwybitniejszymi naukowcami z państw regionu. W realizację programu zaangażowane będzie Towarzystwo Maxa-Plancka oraz Narodowe Centrum Nauki.

Data dodania artykułu: 2017-04-25
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u