SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mniej wakatów w sądach – minister powołał nowych prezesów
Sędzia Jacek Saramaga został nowym prezesem Sądu Okręgowego w Przemyślu. Na tym stanowisku był wakat od 20 czerwca 2017 r., kiedy upłynęła kadencja poprzedniego prezesa sędziego Marka Zawadzkiego. Dzisiaj nowego prezesa powołał Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz duża wiedza prawnicza sędziego Jacka Saramagi dają gwarancję należytego i sprawnego pełnienia przez niego funkcji prezesa sądu okręgowego. Sędzia uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach zawodowych. Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych i ochrony bezpieczeństwa informacji, a także studium prawa cywilnego dla sędziów i prokuratorów oraz szkolenie z zakresu ekonomii. Prowadził wykłady na temat międzynarodowych i krajowych unormowań ochrony danych osobowych.

Postanowieniem Prezydenta RP z 29 kwietnia 2010 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Przemyślu, gdzie orzeka w I Wydziale Cywilnym, pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika ds. wdrożeń systemów informatycznych.

To trzeci sędzia, który obejmuje prezesurę sądu według nowych przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Od 11 września br. nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie jest Maciej Strączyński. W latach 2010-2016 był on prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Dotychczas Sądem Okręgowym w Szczecinie kierowała osoba pełniąca obowiązki prezesa.

Z kolei 11 września br. upłynęła kadencja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Małgorzaty Kluziak. Na stanowisku prezesa powstał wakat. Dlatego Minister Sprawiedliwości z dniem 12 września br. powołał sędzię Joannę Bitner do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Powołanie nastąpiło na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sądów powszechnych. Na wniosek prezes Joanny Bitner Minister Sprawiedliwości z dniem 13 września br. powołał do pełnienia funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie sędziów: Małgorzatę Iwonę Szymkiewicz-Trelkę (wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych), Dariusza Dąbrowskiego (wiceprezes ds. gospodarczych) i Dariusza Drajewicza (wiceprezes ds. karnych). Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej ustrój sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości z dniem 12 września br. odwołał trzech spośród pięciu wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską.

Data dodania artykułu: 2017-09-15
Autor artykułu: mat. prasowe MS
stat4u