SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Sędzia Jacek Piotr Grela został nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go do pełnienia tej funkcji z dniem 21 września 2017 r. na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sądów powszechnych. Od 1 lipca 2017 r. był wakat na tym stanowisku.

Sędzia Jacek Piotr Grela we wrześniu 2008 r. otrzymał nominację na sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, a w dniu 1 kwietnia 2016 r. objął funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od ponad 20 lat orzeka w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Ponadto w ramach okresowej delegacji orzekał w Sądzie Najwyższym, w Izbie Cywilnej.

Jest wieloletnim wykładowcą i dydaktykiem. Od 2009 roku współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w ramach kształcenia ustawicznego. Wykładał, w ramach szkoleń aplikacyjnych organizowanych przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, zarówno w zakresie prawa cywilnego materialnego, jak i prawa cywilnego procesowego. Prowadził także zajęcia z aplikantami adwokackimi w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy oraz wykłady dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Na wniosek nowego prezesa wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak powołał z dniem 21 września 2017 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sędziego tego sądu Artura Lesiaka oraz również na wniosek prezesa z dniem 1 października 2017 r. wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zostanie sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Ryś. Zastąpi on wiceprezesa sędziego Jacka Pietrzaka, któremu z dniem 30 września 2017 r. kończy się kadencja.

Sędzia Artur Lesiak ma wieloletnie doświadczenie orzecznicze m.in. w wydziałach karnych, cywilnych i gospodarczych. Sędzia Rafał Ryś, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", orzeka od wielu lat w sprawach karnych.

Jacek Grela to czwarty sędzia, który obejmuje prezesurę sądu według nowych przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Od 11 września br. nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie jest sędzia Maciej Strączyński, który w latach 2010-2016 był prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Od 1 lipca 2017 r. Sądem Okręgowym w Szczecinie kierowała wiceprezes tego Sądu. Z kolei 11 września br. upłynęła kadencja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Małgorzaty Kluziak. Minister Sprawiedliwości z dniem 12 września br. powołał sędzię Joannę Bitner do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Na wniosek prezes Joanny Bitner Minister Sprawiedliwości z dniem 13 września br. powołał do pełnienia funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie sędziów: Małgorzatę Iwonę Szymkiewicz-Trelkę (wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych), Dariusza Dąbrowskiego (wiceprezes ds. gospodarczych) i Dariusza Drajewicza (wiceprezes ds. karnych). Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej ustrój sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości z dniem 12 września br. odwołał trzech spośród pięciu wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską.

Z dniem 14 września 2017 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał sędziego Jacka Saramagę na nowego prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu. Na tym stanowisku był wakat od 20 czerwca 2017 r., kiedy to upłynęła kadencja poprzedniego prezesa sędziego Marka Zawadzkiego.

Data dodania artykułu: 2017-09-22
Autor artykułu: mat. prasowe MS
stat4u