SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rektorzy polskich i portugalskich uczelni technicznych obradują w Supraślu.
To już trzecie, wspólne forum Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Rady Koordynacyjnej Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP). Zdaniem prof. Tadeusza Więckowskiego, przewodniczącego KRPUT najważniejsze tematy do przedyskutowania to rozpoczęcie pracy nad wspólnymi, polsko-portugalskimi, projektami związanymi zwłaszcza z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid). Należy wskazać zespoły eksperckie, które mogłyby zająć się konkretnymi obszarami prac. „Mamy bardzo dobrą infrastrukturę badawczą” – wskazywał prof. Więckowski i przypominał, że polskie uczelnie nieźle wykorzystały środki unijne przyznane na lata 2007-2013. „Oprócz infrastruktury badawczej uczelnie wyposażyły się w infrastrukturę dydaktyczną, z której można korzystać” – zwracał się prof. Więckowski do rektorów portugalskich uczelni technicznych

Z kolei prof. Joaquim Mourato, przewodniczący CCISP stwierdził, że oba kraje mają odpowiednie kompetencje do tego, by prowadzić współpracę w zakresie badań nad inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi i podkreślał potrzebę powstania zespołów roboczych zarówno w Polsce, jak i w Portugalii. To dzięki wspólnym działaniom można będzie aplikować o środki finansowe w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Bardzo ważne jest także to, by badania prowadzone były także we współpracy z przemysłem. Przedsiębiorcy mogą także wskazać naukowcom problemy do rozwiązania.

Obecna na sesji Alicja Adamczak, Prezes Polskiego Urzędu Patentowego podkreślała, że jeszcze na etapie podpisywania umów o współpracy, należy zadbać o określenie praw własności intelektualnej.

Uczestnicy 3rd KRPUT and CCISP International Academic Forum wysłuchali też wystąpienia Marka Wąsowskiego, Dyrektora Biura Konsorcjum Smart Power Grids. Konsorcjum to stawia sobie za cel rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Funkcję lidera pełni Politechnika Wrocławska. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 15 podmiotów, w trzech pionach: naukowym, informatycznym oraz biznesowym. Obszar zainteresowań badaczy to inteligentne sieci elektroenergetyczne przesyłowe i dystrybucyjne, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wdrożenie sieci sensorycznych. Naukowcy badają także sposoby magazynowania energii pochodzącej ze źródeł rozproszonych. Kolejnym celem Konsorcjum jest rozwój współpracy międzynarodowej, dlatego Dyrektor Wąsowski zachęcał gości Forum do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w projekcie Smart Power Grids.

Podczas dzisiejszych obrad zostały podpisane umowy o współpracy. Jedna z nich zawarta pomiędzy Politechniką Białostocką a Politechniką w Portalegre, dotyczy wymiany studentów i współdziałania w ramach programu Erasmus+. Warto zauważyć, że właśnie na tę uczelnię w 2001 roku, w ramach programu Socrates, wyjechał pierwszy student z Politechniki Białostockiej. Formalnie doprecyzowano także programy studiów objętych podwójnym dyplomowaniem z Politechniką w Braganca. Z takiej możliwości będą mogli korzystać studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Obecnie Politechnika Białostocka współpracuje z 19 uczelniami w Portugalii. W tym roku akademickim na Politechnice Białostockiej kształci się aż 110 Portugalczyków.

Zostały także zawarte dwie umowy pomiędzy KRPUT a CCISP.

Poza członkami KPUT i CCISP w obradach uczestniczyli m.in. rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych prof. Zbigniew Macukow oraz Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

Data dodania artykułu: 2015-06-17
Autor artykułu: Agnieszka Halicka/PB
stat4u