SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności 1929-2010
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wziął udział w otwarciu wystawy "Anna Walentynowicz - Legenda Solidarności 1929-2010", które odbyło się w Instytucie Europejskim w Łodzi. Ekspozycja, której autorem jest Arkadiusz Kazański, przedstawia w układzie chronologicznym życie i działalność wybitnej opozycjonistki. Wykorzystane w niej materiały pochodzą m.in. z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kancelarii Prezydenta RP oraz z muzeów i bibliotek.
Wystawa zawiera między innymi fotokopię wydanej przez Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa w Gdańsku decyzji o internowaniu działaczki datowanej na 12 grudnia 1898 roku, a także napisaną przez Walentynowicz odręcznie w 1983 roku prośbę o wydanie jej drutów w celu naprawy sprutego swetra adresowaną do szefa Zakładu Karnego w Grudziądzu

Data dodania artykułu: 2019-08-23
Autor artykułu: Łódzki UWstat4u