SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,10. rocznica powołania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Staraży Granicznej w Lubaniu
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa wziął udział w uroczyści z okazji 10. rocznicy powołania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu. Ośrodek powstał w wyniku reorganizacji jednostek – Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej oraz Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG.

Data dodania artykułu: 2019-10-11
Autor artykułu: Dolnośląski UWstat4u