SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,12. Olsztyńskie Dni Nauki
Po raz ósmy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim współorganizował Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Nauczyciel i jego uczeń - dokonania i perspektywy”. W trakcie konferencji, która odbyła się 26 września 2014 w siedzibie ODN i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Turowskiego, nauczyciele wysłuchali wykładów wygłoszonych przez panią dr Elżbietę Zubrzycką, (wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego, założycielkę Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego) nt. „Diagnoza typów uczniów” oraz „Stres w zawodzie nauczyciela”.
Uczestnicy wzięli udział w 8 warsztatach. Nauczyciele przyrody, biologii, fizyki , chemii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez trenerów Centrum Nauki Kopernik: „Nauka w puszce: od naukowca do nauczyciela i z powrotem” oraz „Trzy kroki do kreatywności: myśleć w głąb, wszerz i w bok”. Matematycy mieli możliwość zapoznania się z aspektami Geogebry, czyli zastosowania matematyki w informatyce i informatyki w matematyce.

Bogata była też oferta dla nauczycieli humanistów. Poloniści analizowali możliwości komunikowania się mężczyzn i kobiet pod kierunkiem pani dr Jolanty Piwowar ( adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM).

Dr hab. Izabela Lewandowska wprowadziła nauczycieli historii w zagadnienia niematerialnego dziedzictwa Warmii.

Jak wykorzystać tekst terapeutyczny w pracy z dziećmi młodszymi prezentowała Agata Urbańska ( ministerialny ekspert ds. podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Michał Borkowski, współautor scenariuszy do prowadzenia godzin wychowawczych w gimnazjum, współpracownik Instytutu Jana Pawła II, poprowadził zajęcia warsztatowe pt. „Od nauczyciela do mistrza.”

Nauczyciele przedmiotów zawodowych mieli możliwość skorzystania z zajęć prowadzonych przez pana Zdzisława Gadka, doradcę metodycznego z zakresu przedmiotów zawodowych ODN w Olsztynie, dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 250 nauczycieli uczących różnych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Data dodania artykułu: 2014-10-02
Autor artykułu: źródło-www.olsztyn.eustat4u