SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,12 nowych nauczycieli - doradców metodycznych
Nauczyciele – doradcy metodyczni mają za zadanie wspierać nauczycieli i rady pedagogiczne. W uroczystości, której gospodarzem był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, tzw. akty powierzenia odebrało dwunastu nauczycieli. Łącznie liczba doradców metodycznych w Pomorskiem wynosi 14.
Doradcy metodyczni muszą posiadać m.in. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, co najmniej dobrą ocenę pracy, udokumentowane osiągnięcia zawodowe i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Do ich zadań należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, czy podejmowaniu działań innowacyjnych. Uroczystość odbyła się w Sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Data dodania artykułu: 2019-11-02
Autor artykułu: Pomorski UWstat4u