SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,76. rocznica powstania Armii Krajowej
76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona 76 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oddał hołd żołnierzom AK i złożył wieniec przy pomniku żołnierzy okręgów wileńskiego, nowogródzkiego i białostockiego Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego w Białymstoku. Jak zaznaczył, „trzeba zachować pamięć o tradycji i walkach o niepodległość Polski w okresie II wojny światowej”. Wojewoda podlaski złożył kombatantom życzenia z okazji ich święta i dodał przy tym, że „umacniając państwo polskie spłacamy zobowiązania wobec AK-owców”.

W trakcie obchodów 76. Rocznicy powstania AK obecni byli także parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych i świata kultury. W imieniu gospodarzy powitanie wygłosił kpt. Czesław Chociej, Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK. Krótkie wystąpienie przypominające o roli AK podczas wojny i w latach stalinizmu wygłosił Piotr Łapiński z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku.

Obchody zostały organizowane przez Zarząd Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej i 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy.

76. rocznica powstania Armii Krajowej Armia Krajowa była największą i najlepiej zorganizowaną armią obywatelską w historii Polski. Formacja ta powstała 14 lutego 1942 r. - zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego – w wyniku przekształcenia struktur Związku Walki Zbrojnej.

W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944 r.) siły Armii Krajowej liczyły prawie 400 tys. osób, w tym blisko 11 tys. oficerów. To właśnie w tym czasie wybuchło powstanie warszawskie. Niestety po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. Zaś 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu tej formacji. Natomiast po zakończeniu II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej byli aresztowani, więzieni i mordowani przez komunistów.

Data dodania artykułu: 2018-02-16
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u