SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,99. rocznica wybuchu Powstania Wilekopolskiego
W kościele garnizonowym w Bydgoszczy i pod pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego odbyły się obchody upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach wziął udział wicewojewoda Józef Ramlau.

Obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w kościele garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej pod przewodnictwem ks. bp. Jana Tyrawy, ordynariusza bydgoskiego.

Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Władze województwa reprezentował wicewojewoda Józef Ramlau, który podkreślił wagę wydarzenia w odzyskaniu niepodległości całego kraju.

Powstanie Wielkopolskie pomogło Wielkopolsce i Kujawom powrócić do niepodległej Polski. Obywatele Wielkopolski, Polacy tam mieszkający przetrwali z najlepszą kondycją polskiej tożsamości w czasach zaborów i opowiedzieli się za Polską – powiedział wicewojewoda Józef Ramlau.

Po oficjalnych przemówieniach, nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów na grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Organizatorami obchodów były: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Miasto Bydgoszcz.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego. Działania powstańców zakończyły się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który pozwolił na rozszerzenie zasad rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 roku. Do Rzeczypospolitej Polskiej przyłączono większość ziem Prowincji Poznańskiej.

Data dodania artykułu: 2017-12-29
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u