SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Chińsko-polski satelita już w 2018 r. na orbicie Księżyca
Niech nie myli nas dysproporcja między Chinami a Polską. Chińczycy traktują nas jak równorzędnego partnera, jesteśmy dla nich pomostem wiodącym do Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział na konferencji poświęconej wizycie w Chinach premier Jarosław Gowin.

Pobyt Jarosława Gowina w Chinach to konsekwencja strategicznego partnerstwa między Polską a Państwem Środka, które zostało ustanowione podczas czerwcowej wizyty przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce. – Moja obecność, jako przedstawiciela polskiego rządu, miała za zadanie utorować drogę do bardziej szczegółowej współpracy polsko-chińskiej, odbywającej się na niższych poziomach, na przykład pomiędzy uczelniami – stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wymiana studencka i wzrost stypendiów Intensyfikacja współpracy dotyczyć ma przede wszystkim szkolnictwa wyższego – w zakresie wymiany studenckiej, kadry badawczej, a także wspólnych projektów. Tym ostatnim Chińczycy są szczególnie zainteresowani. Wicepremier Chin Liu Yandong zadeklarowała, że jej rząd przeznaczy 20 mln dolarów na wspólne przedsięwzięcie badawcze. W grę wchodzić będą najprawdopodobniej projekty w zakresie górnictwa lub technologii kosmicznych.

Jarosław Gowin pytany przez dziennikarzy o sposób na zwiększenie liczby Polaków wyjeżdżających na studia do Chin wyznał, że chciałby podnieść wysokość stypendiów tak, aby umożliwiały one utrzymanie się w Państwie Środka. Obecnie w ministerstwie trwają analizy dotyczące konkretnych kwot.

Wymiana kadr to sposób na umiędzynarodowienie polskich uczelni. Prof. Duszczyk, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego, oznajmił, że do Warszawy przyjechało właśnie pięciu dziekanów z Uniwersytetu Seczuańskiego. – Chińskie czy indyjskie uczelnie zyskują taką renomę jak uczelnie brytyjskie i amerykańskie. Chcemy być tam przed innymi i budować trwałe relacje, chcemy być trendsetterem w tym względzie – stwierdził prof. Duszczyk.

Polskie technologie na Księżycu Premier Gowin ujawnił rezultaty rozmów z przedstawicielami Chińskiej Agencji Kosmicznej: - Chińczycy w 2018 roku chcą wprowadzić na orbitę Księżyca polsko-chińskiego satelitę, w którym znajdą się bardzo nowoczesne instrumenty pomiarowe. Te urządzenia mają być wyprodukowane przez polskich naukowców.

Satelita made in China/ made in Poland zbadać ma ciemną, niewidoczną z Ziemi półkulę Księżyca, o której wciąż niewiele wiadomo.

Nowy Jedwabny Szlak szansą na inwestycje Na zbliżenie Polski z Państwem Środka ma wpływ między innymi wielkie chińskie przedsięwzięcie, czyli budowa Nowego Jedwabnego Szlaku. Dlatego też Chińczycy są gotowi do inwestowania w Polsce, zwłaszcza w zakresie komunikacji. – Jestem zwolennikiem budowy w naszym kraju centralnego lotniska, które usprawni komunikację między Warszawą a Chinami. Rząd jeszcze nie przesądził, czy takie lotnisko powstanie, mimo wszystko otrzymałem sygnały, że Chińczycy chętnie wezmą udział w tym przedsięwzięciu. Podobnie rzecz się ma z budową szybkich kolei łączących oba kraje; Chińczycy i tutaj gotowi są na inwestycje – powiedział na konferencji szef resortu nauki.

- Z racji tego, że Chiny traktują Polskę jak pomost do Europy Środkowo-Wschodniej, mamy szansę rozwijać współpracę na płaszczyźnie nie tylko naukowej, co mnie jako ministra nauki interesuje najbardziej, ale również geopolitycznej czy gospodarczej – stwierdził Gowin.

Data dodania artykułu: 2016-10-19
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSWstat4u