SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dofinansowanie miejsc pamięci
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy dotyczące wspierania opieki nad miejscami pamięci. Dotacja dla opiekunów może wynieść nawet pół miliona złotych.

Program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych.

Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać na: prace mające na celu zachowanie autentyzmu terenu miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia oraz związanych z nim obiektów; zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia; zadania badawcze i dokumentacyjne; zadania popularyzatorsko-edukacyjne.

Program dotyczy opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspierania działań mających na celu trwałe upamiętnienie tych wydarzeń. Głównym celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii Polski, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw historycznych.

Wnioski w ramach programu można składać do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłącznie drogą elektroniczną w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie ministerstwa.

Ogłoszony został również program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”.

Samorządowe instytucje kultury opiekujące się przynajmniej jednym miejscem pamięci mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 10 tys. do 500 tys. zł. Dofinansowanie nawet 80 procent kosztów zadania można uzyskać na: prace mające na celu zachowanie autentyzmu terenu miejsca pamięci oraz związanych z nim obiektów; zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci; zadania badawcze i dokumentacyjne; zadania popularyzatorsko-edukacyjne; zadania multidyscyplinarne.

Regulamin i wytyczne do programu dostępne są na stronie ministerstwa.

Data dodania artykułu: 2017-01-05
Autor artykułu: Zachodniopomorski UWstat4u