SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Finał Mazowieckich Dni Zdrowia 2018
W miniony weekend, Piknikiem Zdrowia w Siedlcach, zakończyły się Mazowieckie Dni Zdrowia 2018. Przez cały czerwiec w różnych miejscowościach województwa mazowieckiego odbywały się rekreacyjno-edukacyjne spotkania, których głównym celem była popularyzacja wśród mieszkańców województwa mazowieckiego mody na zdrowy styl życia oraz edukacja w zakresie profilaktyki wybranych schorzeń.

W ramach tegorocznej akcji, w czerwcowe weekendy, odbyły się prozdrowotne imprezy w: Ostrołęce, Warszawie, Radomiu, Przasnyszu, Sochaczewie i Siedlcach.

Mazowieckie Dni Zdrowia 2018 to cykl imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, których głównym celem była popularyzacja wśród mieszkańców mody na zdrowy styl życia, edukacja w zakresie profilaktyki wybranych schorzeń. Wzmacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz kształtowania właściwych zachowań, umacnianie i podnoszenie świadomości zdrowotnej na temat zdrowego stylu życia.

W trakcie pikniku mieszkańcy Mazowsza mogli m.in. :

wykonać bezpłatne badania: mammograficzne, słuchu, wzroku, ciśnienia tętniczego, pomiaru cukru i cholesterolu, szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu, uzyskać porady doradców transplantacyjnych, edukatorów seksualnych, specjalistów leczenia uzależnień, chorób zakaźnych i odtytoniowych, a także medycyny podróży. oddać krew i zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku, wyrobić Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz uzyskać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), wziąć udział w grach i zabawach a także konkursach z nagrodami.

Na wydarzeniach odbywały się również pokazy udzielania pomocy przedmedycznej, prezentowano sprzęt gaśniczy i ratowniczy, urządzenia do pomiarów jakości powietrza, skażeń, hałasu oraz jakości wody. Nie zabrakło porad dotyczących bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Seniorzy mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu wsparcia i aktywizacji osób starszych. Ponadto przez specjalistów prowadzone było poradnictwo tematyczne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, odtytoniowych, onkologicznych oraz z zakresu praw pacjenta i konsumenta. Każdorazowo wydarzeniom towarzyszyły również rozmaite pokazy artystyczne.

Podczas Pikniku Zdrowia, który odbył się 23 czerwca br. w Sochaczewie Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW wręczył pracownikom szpitala powiatowego w Siedlcach, z upoważnienia Ministra Zdrowia, odznaki “Zasłużony dla ochrony zdrowia”. Następnego dnia w Siedlcach, podczas oficjalnej części pikniku zamykającego tegoroczną edycję programu Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył państwowe, resortowe i okolicznościowe odznaczenia krwiodawcom, opiekunom Szkolnych Kół PCK oraz sponsorom i sympatykom PCK.

Inicjatorem Mazowieckich Dni Zdrowia jest Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pikniki były organizowane we współpracy z kierownikami delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, służb zespolonych Wojewody, z dużym zaangażowaniem przedstawicieli Urzędów Miast.

W tegorocznej akcji wzięło udział wiele podmiotów m.in.: Krajowe Centrum ds. AIDS, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne d/s Transplantacji POLTRANSPLANT, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Polski Czerwony Krzyż, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Ośrodek Dawców Szpiku oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który dodatkowo zabezpieczał imprezy w sprzęt piknikowy.

Data dodania artykułu: 2018-06-30
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u