SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Języki obce w grze miejskiej w Kielcach
Podczas spotkania w Muzeum Dialogu Kultur podsumowano III Grę Miejską „Europejski Dzień Języków”, którą pod koniec września zorganizowały Zespół Szkół Informatycznych i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Głównym celem zabawy edukacyjnej było promowanie uczenia się i posługiwanie się językami obcymi, oraz poznawanie miasta. Wzięło w niej udział 180 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Działając w 60 zespołach poruszali się po Kielcach i wykonywali zadania językowe w 15 wyznaczonych punktach: w Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Historii Kielc, Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej , Instytucie Kultury Spotkań i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, w restauracjach czy wreszcie księgarni językowej. Uczestnicy Gry musieli wykazać się znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego i rosyjskiego. Prowadzili rozmowy lub gry słownikowe z gośćmi ze stanu Teksas, z Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii. Wykonywali także zadania związane z językiem migowym oraz hebrajskim. Posługiwali się liczebnikami w kilku językach obcych, dokonywali pomiarów i przeliczeń np. centymetrów na cale.

Wyłoniono 6 zwycięskich zespołów. Pierwsze miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 23, drugie - Gimnazjum nr 7 w Kielcach, trzecie - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, czwarte - III LO w Kielcach, piąte - IV LO w Kielcach oraz szóste - Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach. W dniu 2 października wręczenia nagród dokonali: Elżbieta Czerwonka dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Krzysztof Tworogowski zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Kazimierz Mądzik Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach.

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom opiekunom za udział w tym innowacyjnym przedsięwzięciu. Zapraszamy w przyszłym roku - podkreśliła szefowa Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Data dodania artykułu: 2015-10-07
Autor artykułu: www.um.kielce.plstat4u