SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę obwodnicy miejscowości Brok oraz Mazury
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał w czwartek pozwolenie na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem miast Brok i Mazury.

Inwestycja obejmuje:

rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 klasy G po istniejącym śladzie, na odcinku od km 31+942 do km 52+530 o łącznej długości ok. 20,6 km, w tym budowę obwodnicy m. Mazury i m. Brok, budowę czterech skrzyżowań typu rondo, rozbudowę i przebudowę pozostałych skrzyżowań w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej, przebudowę i budowę chodników na terenach miejscowości oraz poza obszarem zabudowy w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, z której mogą korzystać piesi na terenie miejscowości oraz na odcinkach pomiędzy miejscowościami, przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę i budowę przepustów, budowę i późniejszą rozbiórkę tymczasowych dróg i przepustów, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę i budowę rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń podczyszczających, drenaży, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Data dodania artykułu: 2019-01-03
Autor artykułu: Podlaski UWstat4u