SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kościół „Solidarności” w Gdyni wpisany do rejestru zabytków
Charakterystyczna biało-niebieska tabliczka zawisła 30 listopada 2016 r. na elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej w Gdyni. To znak, że świątynia, która w latach 70. była centrum pomocy dla rodzin ofiar zbrodni Grudnia 1970, a w latach 80. stała się jedną z opok „Solidarności” w Gdyni, została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Decyzję podjęła pomorska wojewódzka konserwator ds. zabytków Agnieszka Kowalska. Gdyński kościół to jak na zabytek obiekt stosunkowo młody. Zbudowana w nurcie modernizmu świątynia została konsekrowana pięćdziesiąt lat temu, w październiku 1966 r., a jej ostatni element, charakterystyczną dzwonnicę, ukończono w 1981 roku. O wpisaniu jej do rejestru zabytków zdecydowały jednak nie tylko względy architektoniczne, ale także społeczne i historyczne.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na trwałe wpisał się w historię najnowszą Gdyni m.in. poprzez działalność wieloletniego proboszcza parafii ks. prałata Hilarego Jastaka. „Król Kaszubów” wspierał opór społecznych mieszkańców Gdyni, głównie stoczniowców i portowców oraz ich rodzin, przeciw systemowi PRL. W murach świątyni w grudniu 1970 r. chronili się uczestnicy krwawo stłumionych przez władze protestów robotniczych. W kolejnych latach ksiądz Jastak organizował w kościele pomoc dla ofiar tych wydarzeń i ich rodzin. Naturalną konsekwencją tych działań w latach 80. było wspieranie działalności „Solidarności”. Po 1989 r. kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa poza funkcją sakralną spełnia rolę centrum pamięci o najnowszej historii Gdyni.

Data dodania artykułu: 2016-12-02
Autor artykułu: www.solidarnosc.org.plstat4u