SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty!
Nagrody pieniężne i gorące gratulacje trafiły do zwycięzców konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą wymiarowi sprawiedliwości. Dyplomy laureatom wręczył dziś (19 października) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Podczas uroczystości, która miała miejsce w siedzibie resortu, wiceminister przywołał słowa polskiej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

Gratulując laureatom, podkreślił znaczenie otrzymanego przez nich wyróżnienia dla kariery zawodowej młodych prawników. W spotkaniu wzięli też udział dyrektor generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Radosław Płucisz oraz dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Aleksandra Siemianowska.

Do tegorocznej edycji konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości zgłoszono 13 prac. Ich autorami są absolwenci uczelni wyższych z całego kraju. Kapituła konkursu, pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich dr Anety Jakubiak-Mirończuk, wybrała trzy najlepsze prace, za które przyznano nagrody finansowe.

Nagrodę I stopnia w wysokości 5 000 złotych otrzymał Krystian Szajna, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pracę zatytułowaną: „Diagnoza, korekcja, prewencja oraz działanie postpenitencjarne wobec jednostek wykazujących zaburzenia pedofilne na przykładzie opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Internacja psychiatryczna jako systemowe rozwiązanie ochrony interesu społecznego w kontekście powrotu do społeczeństwa jednostek skazanych za przestępstwa natury seksualnej”.

Nagrodę II stopnia w wysokości 3 000 złotych przyznano Lenie Grzesiak z Uniwersytetu Łódzkiego, która na konkurs nadesłała pracę pt. „Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego”.

Laureatem nagrody III stopnia w wysokości 2 000 złotych został Daniel Kierpiec, magistrant Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, autor pracy „Ochrona interesu pokrzywdzonego ze szczególnym uwzględnieniem wtórnej wiktymizacji".

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Autorom wszystkich nadesłanych prac dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Zapraszamy do udziału w następnej edycji!

Data dodania artykułu: 2016-10-20
Autor artykułu: mat. prasowe MSstat4u