SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Matura 2017 – informacja o egzaminie poprawkowym
Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że tegoroczny egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w części pisemnej – we wtorek, 22 sierpnia br. oraz w części ustnej – od środy do piątku, 23-25 sierpnia br.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który w maju i/lub czerwcu przystąpił do:

egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w pisemnej oraz żaden jego egzamin nie został unieważniony.

Warunkiem przystąpienia absolwenta do egzaminu poprawkowego było spełnienie powyższych warunków oraz złożenie stosownego wniosku do 7 lipca.

Egzamin w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w „nowej” i „starej” formule.

Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

tegoroczni (2017) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2016 oraz absolwenci technikum z 2016 r. Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015.

Szczegółowa liczba osób, które wyraziły wolę przystąpienia do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie internetowej CKE.

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 r., uwzględniające wyniki w sesji poprawkowej, zostaną ogłoszone we wtorek, 12 września br. Tego samego dnia zdającym zostaną przekazane świadectwa dojrzałości bądź informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

Data dodania artykułu: 2017-08-22
Autor artykułu: mat. prasowe MENstat4u