SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nagrody dla Młodych Naukowców w Gdańsku
W dniu 7 lutego 2014 r. zastępca prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski wręczył młodym naukowcom Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena za rok 2013. W tym roku obchodzono 11 edycję tej prestiżowej gdańskiej nagrody.
Laureatami nagrody za rok 2013 zostali:

W kategorii nauk humanistycznych: mgr Piotr Kitowski z Uniwersytetu Gdańskiego - za prace naukowo-badawcze w zakresie historii prawa
Mgr Piotr Kitowski jest absolwentem historii i prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W chwili obecnej przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii prawa chełmińskiego na terenach dawnych Prus Królewskich w XVI-XVIII w, pod kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Kizika.
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na średniowiecznych oraz wczesnonowożytnych systemach prawa, w tym w szczególności prawa chełmińskiego i magdeburskiego, prawie i kulturze prawnej Prus Królewskich, praktyce sądowej małych ośrodków miejskich oraz prawa Gdańska.

W kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych: dr inż. Marek Tobiszewski z Politechniki Gdańskiej - za prace naukowo-badawcze z zakresu chemii i analityki środowiska
Dr Tobiszewski zajmował się m.in. lotnymi związkami chlorowcoorganicznymi i tym, jak są one usuwane podczas poszczególnych etapów oczyszczania ścieków procesowych, wód drenażowych i opadowych w oczyszczalni ścieków.
W swoich badaniach korzystał z osiągnięć chromatografii, a więc techniki służącej do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Podczas uroczystości, która odbyła się w piątek 7 lutego w Domu Uphagena przy ul. Długiej, obaj laureaci otrzymali z rąk prezydenta Bielawskiego nagrodę finansową w wysokości 7 tys. zł.

Data dodania artykułu: 2014-02-10
Autor artykułu: źródło - UM Gdańskstat4u