SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowe radiowozy, większe bezpieczeństwo
We wtorek (13 października) Gmina Miejska Kraków przekazała Komendzie Miejskiej Policji 23 radiowozy policyjne za łączną kwotę 720 000 zł. Nowe samochody mają usprawnić działania Policji oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w mieście. W uroczystości przekazania pojazdów wzięli udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Komendant Miejskiej Policji w Krakowie inspektor Janusz Barcik.

Od wielu lat staramy się konsekwentnie wspierać naszych policjantów – także poprzez przekazywanie środków na zakup sprzętu operacyjnego oraz radiowozów. W 2014 roku w ramach programu „Sponsoring”, który umożliwia łączenie środków finansowych na kupno radiowozów, udało nam się wspólnie zakupić 20 nowych pojazdów. W tym roku dołączą do nich kolejne 23. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym programie, ponieważ na niczym tak mi nie zależy jak na bezpieczeństwie krakowian, a nowe radiowozy sprawią, że będzie o nie można jeszcze bardziej zadbać – podkreślił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom, jednak aby robić to skutecznie, potrzebujemy właściwego sprzętu m.in. radiowozów, które umożliwią nam szybkie dotarcie na miejsce wydarzeń. Dlatego bardzo dziękuję za to wsparcie Gminy. Samochody będą użytkowane na terenie Krakowa przez załogi z komisariatów policji oraz służby ruchu drogowego – powiedział Komendant Miejskiej Policji w Krakowie inspektor Janusz Barcik.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, Gmina Miejska Kraków współfinansuje działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa realizowane przez Policję. Współpraca ta nie zawsze ma spektakularny charakter – Miasto nastawia się raczej na działania skuteczne i długoletnie, ponieważ to nie Gmina Miejska Kraków odpowiada za finansowanie Policji, ale budżet państwa.

Mając jednak na uwadze wspólne dobro, jakim jest bezpieczeństwo oraz społeczne zapotrzebowanie na bardziej intensywne działania w tym zakresie, Gmina Miejska Kraków co roku dofinansowuje działania Policji. Przekazane środki finansowe są wykorzystywane na najpilniejsze potrzeby, m.in. na budowę i remonty komisariatów, zakup sprzętu specjalistycznego, w tym pojazdów, a także organizację staży aplikacyjnych oraz dodatkowych patroli funkcjonariuszy.

Ważnym zadaniem podejmowanym przez Miasto jest także koordynacja prac służb i jednostek w różnych zakresach działań dotyczących bezpieczeństwa, takich jak działania represyjne, prewencyjne, komunikacyjne i informacyjne.

Prezydent Krakowa, uznając bezpieczeństwo publiczne za priorytet, wspiera finansowo działania prewencyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Krakowie. Są to między innymi:

działania profilaktyczno-edukacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat tworzenia bezpiecznego
otoczenia wśród dzieci i młodzieży, a także działania ograniczające i eliminujące najbardziej
uciążliwe zagrożenia; promowanie bezpiecznych zachowań i wypoczynku wśród krakowian i turystów; organizowanie ciekawych i rozwijających zajęć oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży (ferie i wakacje w Parku Wodnym),
badania na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców umożliwiające podjęcie działań
restrykcyjnych w miejscach uważanych za niebezpieczne,
dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz staże aplikacyjne funkcjonariuszy Policji przebywających w służbie przygotowawczej,
zakup sprzętu operacyjnego oraz radiowozów dla Policji. Komenda Główna Policji każdego roku rozpoczyna procedurę realizacji zakupu pojazdów służbowych dla Policji w ramach akcji
„Sponsoring”, która umożliwia łączenie środków finansowych (tzw. montaż finansowy) zabezpieczonych z gmin (samorządowych) i budżetowych Policji. Dzięki temu każdego roku udaje się przekazać do Policji środki finansowe na zakup oznakowanych radiowozów (w 2014 było ich 20, w tym roku udało się zakupić 23 pojazdy

Data dodania artykułu: 2015-10-14
Autor artykułu: www.krakow.pl
stat4u