SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy obiekt sportowy przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Czernichowska szkoła, która swoje uroczyste otwarcie miała 20 czerwca 1860 r., od lat zajmuje się kształceniem kadr zasilających różne szczeble polskiego rolnictwa. Silny nacisk na rozwój umiejętności zawodowych łączony jest z edukacją kształtującą postawę patriotyczną, opartą także na społecznej odpowiedzialności i samorozwoju. Od dzisiaj szkoła będzie mogła wspierać w jeszcze większym stopniu także rozwój fizyczny swoich uczniów dzięki nowo wybudowanemu obiektowi sportowemu.
Obiekt w Czernichowie powstał dzięki współfinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 341 000 zł. Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał na ten cel 115 000 zł. Łączny koszt obiektu to 649 000 zł.

Data dodania artykułu: 2019-10-14
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u