SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,OTWARCIE ODDZIAŁÓW W CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystym otwarciu oraz poświęceniu oddziałów położnictwa, ginekologii, neonatologii i bloku operacyjnego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

1 sierpnia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan oraz dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Stanisław Krasny zorganizowali dzień „otwartych drzwi” nowych oddziałów neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz bloku operacyjnego i lądowiska dla śmigłowców medycznych. Tak oficjalne otwarto nowe oddziały, których poświęcenia dokonał metropolita przemyski abp Adam Szal. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści: poseł Anna Schmidt-Rodziewicz i senator Mieczysław Golba, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, samorządowcy z całego powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, wykonawca oraz wielu innych znamienitych gości. Listy gratulacyjne nadesłali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jest to pierwsza taka inwestycja oddana do użytku w podkarpackich szpitalach w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy inwestycji polegał na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku i usytuowaniu na nim lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Inwestycja ta miała na celu utworzenie nowego, nowoczesnego bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, traktu porodowego oraz pomieszczeń dla oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego oraz apteki szpitalnej. Blok operacyjny został połączony nadziemnym łącznikiem z budynkiem SOR i pozostałymi budynkami szpitalnymi, co zapewni łatwy i bezpieczny transport pacjentów. Dla zabezpieczenia realizacji funkcji medycznych wymienionych wyżej całość budynku wyposażona została w nowy sprzęt i urządzenia medyczne w tym m.in. kompletne wyposażenie bloku operacyjnego, kompletne wyposażenie sali wybudzeń, kompletne wyposażenie centralnej sterylizatorni a także oddziałów łóżkowych. Kompleksowe wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, sprzęt i system IT oraz wyposażenie sal pacjentów pozwoli stosować nowoczesne technologie medyczne, znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Data dodania artykułu: 2018-08-04
Autor artykułu: Podkarpacki UWstat4u