SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podsumowano X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych
W dziesiątym kongresie uczestniczyło ponad 300 delegatów reprezentujących m.in. stowarzyszenia historyczne i naukowe. Wczoraj (9/04) podsumowano działania związane z jubileuszowym wydarzeniem.
X jubileuszowy Kongres Stowarzyszeń Regionalnych, w dniach 11−13 września 2014 roku w Bydgoszczy był szczególnym wydarzeniem. Uczestniczyło w nim ponad 300 delegatów reprezentujących stowarzyszenia historyczne, naukowe, miłośnicze, ziem, miast i regionów i blisko 250 zaproszonych gości reprezentujących przedstawicieli władz państwowych, samorządów terytorialnych, instytucji naukowych i kulturalnych. W inauguracji, co szczególnie cieszy, wzięły udział licznie Szkolne Koła Towarzystw Miłośników Miast. Patronem Kongresu był Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i wiele znakomitości ze świata kultury i nauki.

Bydgoski Kongres organizowany przez najstarsze na ziemiach polskich stowarzyszenie miłośników miast, jakim jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, we współpracy z Radą Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych był najlepszym z dotychczasowych. Specjalne podziękowanie dla organizatorów przekazał podczas uroczystości w Warszawie prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres był wyjątkową okazją do prezentacji Bydgoszczy jako pięknego miasta, zachwycającego zabytkami, miasta kultury, nauki i Wenecji Kujaw.

Na program naukowy Kongresu złożyło się 20 referatów oraz 6 prezentacji panelowych do wyboru. Na temat regionalizmu i jego roli w środowisku mówili działacze regionalni z różnych stron Polski, a także pracownicy naukowi reprezentujący wyższe uczelnie w kraju: Instytut Kaszubski w Bytowie, Kujawsko-Pomorską Wyższą Szkołę w Bydgoszczy, Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płockie Towarzystwo Naukowe, Wszechnicę Polską – Szkołę Wyższą TWP w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i inne.

W Polsce istnieje ok. 3 tysięcy stowarzyszeń regionalnych, które występują z blisko 200 tys. inicjatyw rocznie.

Data dodania artykułu: 2015-04-13
Autor artykułu: źródło-www.bydgoszcz.pl
stat4u