SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu z nowymi pomieszczeniami i sprzętem
25 września br. odbyło się uroczyste oddanie nowych pomieszczeń Poradni Specjalistycznych oraz Sterylizatorni w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz.

Zgromadzonych gości powitał Starosta Marek Ścisłowski, który oprowadził zebranych prezentując wyremontowane pomieszczenia oraz zakupiony sprzęt.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu Marek Suski oraz Rzecznik Rządu Joanna Kopcińska.

Zadanie zostało realizowane w ramach umowy podpisanej z Powiatem Grójeckim 11 grudnia 2017 r. Powiatowi została przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 599 200,03 zł, tj. 80% kosztów zadania (749 000,04 zł). Środki budżetu państwa zostały przyznane przez Prezesa Rady Ministrów z rezerwy ogólnej.

W ramach inwestycji zakupiono sterylizator parowy wraz z kompletem wyposażenia oraz stację uzdatniania wody do sterylizatora parowego. Wykonano także niezbędną adaptację pomieszczeń.

Data dodania artykułu: 2018-09-27
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u