SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Służba przygotowawcza w Łodzi
39 pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i 55 pracowników Jednostek Administracji Zespolonej Województwa Łódzkiego odebrało zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej.
Służba przygotowawcza składała się części teoretycznej odbywającej się w formie szkolenia/wykładów oraz z zajęć warsztatowych. Warunkami ukończenia służby przygotowawczej jest obecność na wykładach – potwierdzona listami obecności i uzyskaniem zaliczenia egzaminów – pisemnego i ustnego. Z racji bardzo dobrze napisanego testu Dyrektor Generalny zwolnił wszystkich pracowników z konieczności zdawania egzaminu ustnego.

Data dodania artykułu: 2019-11-11
Autor artykułu: Łódzki UWstat4u