SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Sukces poznańskich naukowców
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW). Wśród czterech wyróżnionych konsorcjów naukowych znalazło się także Poznańskie Konsorcjum RNA.
Status KNOW przyznawany jest na pięć lat. Przez ten czas najlepsze jednostki mogą z budżetu państwa otrzymać dodatkowe finansowanie - w sumie nawet 50 mln zł.

W skład Poznańskiego Konsorcjum RNA wchodzą: Instytut Chemii Bioorganicznej (IBCh PAN) PAN oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konsorcjum zajmuje się badaniami, które dotyczą między innymi: kwasów nukleinowych i tego, jak w cząsteczkach tych została zapisana informacja o organizmach.

O status KNOW walczyć mogły jednostki, które prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie, posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzą studia doktoranckie powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewniają wysoką jakość kształcenia. Poza konsorcjum z Poznania, status KNOW otrzymały także: Konsorcjum Cell-Mol-Tech z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Centrum Studiów Polarnych z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, a także Instytutu Oceanologii PAN z Trójmiasta oraz Wrocławskie Centrum Biotechnologii z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Przyznawanie statusu KNOW najlepszym ośrodkom naukowym jest jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego z 2011 roku.

Data dodania artykułu: 2014-05-17
Autor artykułu: źródło-www.poznan.pl
stat4u