SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,TOP100 Innowatorzy Gospodarki
Ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami oraz wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi – to cel uruchomionego dzisiaj programu MNiSW „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”. Umożliwi on pracownikom przedsiębiorstw biorących udział w programie odbycie stażu w zagranicznych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Zbliżyć naukę i gospodarkę - Zintensyfikowanie współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami to jeden z naszych najważniejszych postulatów. Nie ma bowiem możliwości rozwoju polskiej gospodarki bez wykorzystania dorobku naukowców – mówił Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Dwie ustawy o innowacyjności, zapewniające przedsiębiorcom ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową i uruchomiony dzisiaj program „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” to tylko niektóre z przykładów działań MNiSW, które mają za zadanie zbliżyć do siebie naukę i gospodarkę – podkreślił wiceminister.

Staże w zagranicznych jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:

podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy, zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy. Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę.

Ponad 15 mln złotych dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:

przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego; współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Data dodania artykułu: 2018-06-08
Autor artykułu: mat prasowe MNiSzWstat4u