SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
W auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej, na którą przybył wojewoda łódzki Zbigniew Rau w charakterze przedstawiciela premiera rządu Mateusza Morawieckiego. Tuż po inauguracji zgromadzonych powitała dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi Dorota Derecka. Następnie głos zabrał Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski – organizator wydarzenia, a po nim wojewoda łódzki.

Po zakończeniu przemówień uczniowie XXI LO w Łodzi zaprezentowali przygotowaną część artystyczną, którą była inscenizacja fragmentu amerykańskiego dramatu filmowego „Stowarzyszenie umarłych poetów” i wykonanie dwóch utworów „Wielka woda” i „Piosenka o okularnikach”, do których teksty napisała A. Osiecka. Zarówno fragment filmu, jak i zaprezentowane piosenki przedstawione w wersji wokalno-tanecznej wywołały gromkie brawa. Główną część uroczystości poprowadziło dwoje uczniów XXVI LO w Łodzi – Zuzanna Ignatowska i Patryk Lewy, którzy wyczytali nazwiska 230 uczniów docenionych przez Prezesa Rady Ministrów. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał wojewoda łódzki Zbigniew Rau w asyście Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Integralną częścią wydarzenia było wręczenie dyplomów osiemnaściorgu stypendystom Ministra Edukacji Narodowej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Na koniec gratulacje stypendystom złożył organizator wydarzenia, a gości zaproszono na poczęstunek.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski i dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest rokrocznie począwszy od roku szkolnego 1997/98. Tegoroczna uroczystość była już dwudziestą drugą okazją, by nagrodzić trud zdolnej młodzieży pobierającej naukę w szkołach średnich, kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Stypendium w wysokości 258 złotych miesięcznie jest wypłacane za dziesięć miesięcy w dwóch ratach – w listopadzie i w kwietniu w danym roku szkolnym, a przyznawane jest jednemu uczniowi z danej szkoły, który osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania lub/i wykazuje wybitne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskuje w niej najwyższe wyniki (a w pozostałych dziedzinach – co najmniej dobre). Stypendium Ministra Edukacji Narodowej nagradzani są natomiast uczniowie i absolwenci szkół dla dzieci i młodzieży dowolnego typu. Jest to forma nagrody za wybitne osiągnięcia przyznawana raz w roku w wysokości 3000 złotych.

Data dodania artykułu: 2019-03-17
Autor artykułu: Łódzki UWstat4u