SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,WOJEWODA ODWIEDZIŁA DOM DZIECKA „HANKA”
Podczas spotkania integracyjnego pieczy zastępczej i opieki instytucjonalnej odbyła się akcja informacyjna rządowego programu Rodzina 500 Plus. Dzięki wprowadzonym zmianom, dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł przysługuje również na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenie otrzymują: placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie (właściwego ze względu na miejsce położenia placówki).

Data dodania artykułu: 2019-08-30
Autor artykułu: Podkarpacki UWstat4u