SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie w polskich kościołach odczytany będzie list rektora KUL
Ks. prof. Antonii Dębiński tematem tegorocznego listu uczynił krzyż jako znak wiary - symbol miłości Chrystusa do człowieka, ale także symbol głęboko zakorzeniony w cywilizacji europejskiej: "Przekształcenie znaku największego pohańbienia w symbol nieskończonej chwały wskazuje na wielkie duchowe zwycięstwo chrześcijaństwa nad starym światem. W IV w. cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie na znak szacunku dla Chrystusa (...). To niezwykłe zwycięstwo krzyża stanowi źródło i początek cywilizacji europejskiej."
Rektor pyta także o konsekwencje przemian religijności dla współczesnej Europy: "Po epoce wielkich, zbrodniczych totalitaryzmów, nastały czasy sceptycyzmu, czasy ludzi, którzy nie wiedzą, w co wierzyć i do czego dążyć. Ponadto obserwujemy odrodzenie różnych form fanatyzmu i fundamentalizmu, które na naszych oczach uzewnętrzniają się w terroryzmie. Kiedy w aktach terroru giną niewinni ludzie, wszyscy jesteśmy przerażeni. Solidaryzujemy się z ofiarami, nawet jeśli ideowo jest nam do nich bardzo daleko. Przez europejskie miasta przechodzą marsze wsparcia. Można jednak zapytać, czy zlaicyzowana Europa może skutecznie przeciwstawić się rosnącym w siłę fundamentalizmom, które w swej istocie są sprzeczne z ideałami Ewangelii. Czy ma na to dość duchowej siły?".

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 roku. Na dziewięciu wydziałach i ponad czterdziestu kierunkach studiów kształci ponad 14 tys. studentów, w tej liczbie ponad 600 cudzoziemców, głównie z Europy Wschodniej. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury i troska o to, by treścią Ewangelii przepojone zostały kategorie myślenia, kryteria ocen i normy dział

Data dodania artykułu: 2015-03-31
Autor artykułu: Katarzyna Bojko/KULstat4u