SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wspólne kolędowanie subregionu tarnowskiego

Po raz 12. w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie spotkali się przy opłatku przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, zaproszeni goście i przyjaciele.

- Ogromnie się cieszę, że te przedświąteczne spotkania weszły już na stałe do tradycji regionu. To jest dobry czas, by powiedzieć sobie nawzajem: „dziękuję”. Dziękuję – za trud codziennej pracy, za życzliwość i zaangażowanie. I proszę o jeszcze, bo przed nami wciąż bardzo wiele wyzwań – mówił wojewoda P. Ćwik

Data dodania artykułu: 2019-12-21
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u