SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Z nadzieją w lepszą przyszłość
Wojewoda Artur Chojecki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kaplicy WSD Hosianum, której przewodniczył abp Józef Górzyński. Przypomniał on, że nauczanie teologii to posłanie do świata - świata, który ma poznać Chrystusa, a to coś więcej niż tylko usłyszeć o Chrystusie. Jako przykład wskazywał postać patronki dzisiejszego dnia, św. Teresy z Lisieux.

Po wspólnej modlitwie uczestnicy uroczystości, studenci oraz nauczyciele akademiccy udali się do wydziałowej auli. Tu z kolei wysłuchali m.in. wystąpienia wojewody Artura Chojeckiego, który m.in. powiedział : „W nowy rok akademicki 2016/2017 wejdźmy z głęboką nadzieją w lepszą przyszłość. W ciągu ostatniego czasu byliśmy świadkami wielu istotnych wydarzeń polityczno-społecznych, dotykających także naszego kontynentu. Ich skutkiem jest coraz bardziej widoczne pragnienie społeczeństw życia w Europie zjednoczonej, ale rządzonej prawami bardziej sprawiedliwymi, opartymi na umiłowaniu pokoju oraz poszanowaniu godności ludzkiej i tożsamości narodowej.”

Wydział Teologii UWM kształci studentów na trzech kierunkach - teologii, prawie kanonicznym oraz naukach o rodzinie. Na pierwszy rok zostało przyjętych prawie 100 studentów. Podczas uroczystości uhonorowani zostali także długoletni pracownicy wydziału - ks. prof. Jan Wiśniewski oraz Józef Zieliński.

Data dodania artykułu: 2016-10-04
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u