SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ziemiaństwo w Walce o niepodległą Ojczyznę
W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyła się już VII sesja naukowa po tytułem „Historia Pisana Życiorysami”. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski w czasie tego spotkania skupiono się na ziemiaństwie, które brało czynny udział w odzyskaniu suwerenności przez Rzeczpospolitą.

Wykłady prowadzili naukowcy z całej Polski, zarówno z akademickich jak i państwowych instytutów naukowych. Wśród słuchaczy wykładów byli wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele Związku Pisudczyków, potomkowie ziemian z Lubelszczyzny, studenci historii oraz pasjonaci historii.

Wśród postaci wymienionych w czasie wykładów, znalazł się między innymi Hrabia Maurycy Potocki – współzałożyciel pierwszego w Polsce Automobilklubu i towarzysz Józefa Piłsudskiego w czasie dobrej zmiany w 1926 roku.

Postaciami związanymi z Lubelszczyzną wymienionymi w czasie wykładów byli m.in.: Zofia i Bronisław Korwin-Szlubowscy – ostatni właściciele dóbr i pałacu w Radzyniu Podlaskim, którzy zrzekli się ich na rzecz państwa Polskiego. Ważną postacią dla rozwoju agrotechniki był Seweryn Książę Czetwertyński, właściciel dóbr w Suchowoli propagujący nowoczesne prowadzenie gospodarstw zarówno dużych, jak i małych.

Konferencję zakończyła dyskusja którą moderowała dyrektor Muzeum Zamojskich w Kozłówce Anna Fic-Lazor.

Data dodania artykułu: 2018-10-15
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u