SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wyjątkowy mikroskop w BioNanoParku
Pozwala zajrzeć do wnętrza żywej komórki, sprawdzić skład majonezu albo ocenić skuteczność kremu nawilżającego. W łódzkim BioNanoParku w Laboratorium Biotechnologicznym znajduje się jedyny na świecie dostępny komercyjnie mikroskop Mikroskop Leica TCS SP8 z modułem CARS.

Na całym świecie istnieje tylko 10 takich urządzeń, 5 znajduje się w Europie, ale tylko ten w Polsce jest dostępny do badań komercyjnych. Mikroskop pozwala badać próbki, aż dwoma technikami badawczymi tj. mikroskopią konfokalną i mikroskopią CARS.

Tradycyjne metody obrazowania mikroskopijnego wymagały tzw. utrwalenia komórek (co oznaczało ich uśmiercenie) albo ich zabarwienia. Technika CARS pozwala naukowcom na wizualizację struktury preparatów np. znajdujących się w nich tłuszczów i wody, bez konieczności utrwalania komórek czy znakowania ich barwnikami fluorescencyjnymi.

Dzięki możliwościom jakie daje unikatowy mikroskop naukowcy potrzebują też znacznie mniej czasu na przygotowanie próbek do badań, a co najważniejsze nie muszą w próbkę ingerować. Dzięki temu można zachować naturalną strukturę komórek, albo kosmetyków, środków spożywczych czy leków. A to oznacza, że zachowują one swoje właściwości.

Obserwacja niewybarwionych próbek jest możliwa dzięki detekcji sygnału generowanego przez wibrację cząsteczek znajdujących się w preparacie. Każda cząsteczka ma odmienną i charakterystyczną tylko dla siebie energię wibracji. Ta energia może być aktywowana przez światło lasera o odpowiedniej długości fali. Dzięki temu można zwizualizować różne substancje obecne w badanym preparacie. Oprogramowanie umożliwia nadanie wybranego koloru czyli tzw. pseudokoloryzacje substancji, a dzięki temu uzyskujemy przejrzyste obrazy próbek. Aby wzbudzić wibracje używa się światła z zakresu podczerwonego, które posiada niską energię fotonów. A to oznacza, że nie jest destrukcyjne dla próbki i jej nie niszczy.

Mikroskop Leica TCS SP8 z modułem CARS jest też wyposażony w komorę przyżyciową pozwalającą na kontrolowanie czynników środowiska takich jak: temperatura, wilgotność, czy stężenie dwutlenku węgla. Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia długotrwałych badań na żywych komórkach.

Moduł CARS zintegrowany z mikroskopem konfokalnym TCS SP8 umożliwia:

Data dodania artykułu: 2016-04-29
Autor artykułu: UM Łódźstat4u