SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„PONIECKA BITWA NA WIEDZĘ” – finał konkursu historycznego dotyczącego wielkiej wojny północnej
W czerwcu, w Poniecu (Wielkopolska) odbył się finał konkursu historycznego „PONIECKA BITWA NA WIEDZĘ”. Przedsięwzięcie to miało charakter szczególny, a jego realizacja miała posłużyć do promowaniu pozytywnego wizerunku lokalnej społeczności (na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim) poprzez popularyzację wspólnej polsko-szwedzkiej historii tego regionu

„PONIECKA BITWA NA WIEDZĘ” była konkursem dotyczącym historii związanej z XVIII wiekiem i wielką wojną północną, której jednym z epizodów była bitwa rozegrana w 1704 roku w Poniecu. W związku z tym, iż brała w niej udział armia szwedzka, organizatorzy konkursu postanowili wykorzystać to wydarzenie jako element mający charakter popularyzatorski, promujący region w Polsce oraz przybliżyć epizod z burzliwych dziejów Polski i Szwecji tego okresu. Ukazanie tej wspólnej historii poprzez konkurs miało na celu przybliżenie tych wydarzeń oraz polsko-szwedzkiej spuścizny historycznej, którą poprzez tego typu działania organizatorzy chcieli upamiętnić

W środę 15 czerwca w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu historycznego „PONIECKA BITWA NA WIEDZĘ” połączone z prelekcją historyka, autora pytań konkursowych Damiana Płowego. Tematem jego referatu dotyczył Szwecji i Szwedów widzianych oczyma XVIII-wiecznej szlachty polskiej.

W trakcie podsumowania został przeczytany list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka, który objął patronat nad konkursem wraz z Burmistrzem Ponieca Jackiem Widyńskim, propagującym ideę organizacji konkursu historycznego.

Wsparcia tego konkursy (w postaci ufundowania nagród) udzieliła również Ambasada Szwecji w Warszawie. Podczas tego spotkania wręczono nagrody osobom, które najtrafniej odpowiadały na zadane pytania, w trzech konkursowych turach. Konkurs na portalu społecznościowym Facebook zgromadził licznych odbiorców a tych najlepszych organizatorzy obdarowali bardzo ciekawymi nagrodami.

Nadmienić należy, iż upominki dla 3 osób z największą ilością punktów ufundowali wspomniany wcześniej Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak oraz Ambasada Szwecji w Polsce. Pierwsze trzy miejsca zajęły panie: Olga Cieślak, Ewa Bańkowska oraz Agnieszka Okrent.

Wyniki:
I miejsce – Olga Cieślak,
II miejsce – Ewa Bańkowska,
III miejsce – Agnieszka Okrent,
IV miejsce – Bartłomiej Bartkowiak,
V miejsce – Bartosz Mańskowski,
VI miejsce – Magdalena Grodzka.

Wszystkie osoby, które startowały w konkursie otrzymały upominki, które można odebrać w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Data dodania artykułu: 2016-07-01
Autor artykułu: Damian Płowy
stat4u