SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Skarby z mostu św. Rocha na CYRYLU
Na Cyfrowym Repozytorium Lokalnym CYRYL obejrzeć można część dokumentów znalezionych podczas rozbiórki starego mostu św. Rocha w Poznaniu. 4 grudnia 2002 roku, podczas rozbiórki dolnych partii lewobrzeżnego filara zalewowego, budowniczowie mostu odnaleźli miedzianą skrzynkę zawierającą m.in. akt erekcyjny z 1911 roku, monety, gazety, wizytówkę kierownika budowy mostu.
Znalezisko przekazano odpowiednim służbom konserwatorskim, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniem i wyeksponować w Muzeum Historii Miasta Poznania. Teraz, dzięki CYRYLOWI, znalezione przedmioty obejrzeć można w Internecie.

Stary most św. Rocha służył mieszkańcom Poznania przez 89 lat. Ostatni raz można było przejść starym mostem 30 września 2002 roku. Następnego dnia, tj. 1 października 2002 r., przystąpiono do jego rozbiórki, ponieważ zły stan techniczny nie pozwalał na dalszą jego eksploatację.

23 maja 2003 r. nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego nowo budowanego mostu św. Rocha, w którym znalazły się płyta CD z nagranym słuchowiskiem o moście św. Rocha, a także poznańskie gazety z datą 23 maja, plany trasy tramwajowej przebiegającej przez most, kopie projektów starej i nowej konstrukcji, polskie monety, a także fotografie przeprawy sprzed rozbiórki. Przyszłe pokolenia poznaniaków mogą zatem też liczyć na skarby z początku XXI wieku.

Więcej o historii mostu św. Rocha i skomplikowanych operacjach inżynierskich przy jego rozbiórce na stronach Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Data dodania artykułu: 2014-03-13
Autor artykułu: źródło - UM Poznań
stat4u