SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Walka o fotel prezydenta Gdańska !
Piotr Walentynowicz jest już drugim oficjalnym kandydatem wystawionym tym razem przez partię Polska Razem – Zjednoczona Prawica. Pierwszy zadeklarował się Jarosław Wałęsa a Paweł Adamowicz wybiera się do Brukseli jeżeli wcześniej nic się nie wydarzy! Poniżej prezentujemy oświadczenie partii Polska-Razem.

"Prezydium Pomorskiego Zarządu Regionalnego oraz Koło Gdańsk POLSKA RAZEM z zaniepokojeniem odnoszą się do rozpoczynającej się w przestrzeni publicznej dyskusji na temat wyborów prezydenta M. Gdańska w roku 2018. Pojawiające się w mediach deklaracje w tym przedmiocie odbieramy jako przygotowywanie gruntu i oswajanie mieszkańców z kandydaturami, które zastąpić miałyby zużytego 20-letnimi rządami prezydenta Pawła Adamowicza. W naszym odczuciu realizacja takiego planu oznacza nie tylko kontynuację w wielu obszarach szkodliwej dla Gdańska polityki miejskiej lecz również nasilenie się negatywnych zjawisk. Zgłaszane kandydatury Agnieszki Pomaski, a w szczególności Jarosława Wałęsy – przy całym naszym krytycyzmie wobec prezydentury Pawła Adamowicza – są bowiem znacznie bardziej niebezpieczne dla Gdańska niż działalność dotychczasowego włodarza naszego miasta.

W zaistniałej sytuacji uważamy, iż obecna opozycja samorządowa nie powinna biernie przyglądać się rozwojowi wypadków. Powinna podjąć wysiłek wyłonienia z odpowiednim wyprzedzeniem wspólnego kandydata i wypracować program z którym mógłby on wygrać wybory i skutecznie go potem realizować. Wskazanym byłoby również by kandydat taki potrafił skonsolidować wokół siebie również mniejsze środowiska opozycyjne wykraczające poza obecną formułę Zjednoczonej Prawicy.

Mając powyższe na względzie zgłaszamy wstępnie propozycję kandydata naszego środowiska w osobie radnego m. Gdańska Piotra Walentynowicza. Jednocześnie rozpoczynamy prace nad programem dla Gdańska, który z jednej strony łączyłby wolnościowe, proprzedsiębiorcze, z naciskiem na mały biznes, aspekty programowe Polski Razem ze społecznym przekazem i ideą solidarnościową propagowanymi przez św.p. Annę Walentynowicz. Nie ukrywamy przy tym, iż bezpośrednim impulsem wydania niniejszego oświadczenia oraz wyrażenia zgody przez samego Piotra Walentynowicza jest deklaracja woli objęcia funkcji włodarza naszego miasta przez syna Lecha Wałęsy, Jarosława.

Podkreślamy jednocześnie, iż formalny proces decyzyjny wyłonienia kandydata zostanie przeprowadzony zgodnie z wewnętrznymi procedurami poszczególnych ugrupowań oraz/lub wg zasad pomiędzy tymi ugrupowaniami wypracowanych. Oświadczenie niniejsze ma stanowić jednak impuls pobudzający do konstruktywnych działań gdańską opozycję samorządową i wszystkich, którzy chcą zmian na lepsze w naszym mieście. Szczególna rola przynależy w oczywisty sposób największej partii prawicowej Prawu i Sprawiedliwości, wspólnie z którą Polska Razem współtworzy rząd premier Beaty Szydło. Wierzymy, że podjęte działania w zakresie wyłonienia kandydata jak i przedstawienia wspólnego programu, uwzględniającego również przedstawiane przez nas postulaty, ostatecznie doprowadzą do wyborczego zwycięstwa w roku 2018"

Data dodania artykułu: 2016-12-19
Autor artykułu: Andrzej Ficek
stat4u