SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 600 stanowisk dla sędziów i asesorów
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał 6 lipca zarządzenie zawierające wykaz 323 wolnych stanowisk asesorskich.

Stanowska te są przeznaczone dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w latach 2011-2016 zdali egzamin sędziowski.

Zarządzenie dotyczące stanowisk asesorskich wynika ze zmian w ustawach o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o ustroju sądów powszechnych, które niedawno weszły w życie. Nowe regulacje, odpowiadające sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej, przywracają w polskim prawie instytucję asesury sądowej. Asesorami mogą zostać aplikanci sędziowscy, którzy zakończyli kształcenie w KSSiP i przystąpili do egzaminu sędziowskiego. O pierwszeństwie przyjęcia na stanowisko asesora decyduje wynik egzaminu.

Asesorzy, a więc „sędziowie na próbę”, otrzymują wszelkie atrybuty niezawisłości, przysługujące „pełnoprawnym” sędziom. Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, ich kandydatury zostaną przedstawione Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa – już bez, obowiązkowego dotąd także dla absolwentów KSSiP, konkursu na wolne stanowisko sędziowskie.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłosił też informację o zamiarze obwieszczenia o 50 wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach apelacyjnych, 233 – w sądach okręgowych i 5 w sądach rejonowych.

Data dodania artykułu: 2017-07-12
Autor artykułu: mat. prasowe MSstat4u