SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ministrowie na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN, uczestniczyły w tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

We wtorek, 5 września br. minister Anna Zalewska była gościem specjalnym panelu dyskusyjnego w ramach Forum Polonijnego na temat wyrównywania szans w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów oraz Polaków ze Wschodu.

W swoim wystąpieniu minister edukacji podkreślała działania MEN dotyczące wspierania polskich dzieci za granicą. Minister Anna Zalewska zaznaczyła, że jedynie wspólne, sprawne działania przyczynią się do tego, aby jak największa liczba Polaków wróciła do kraju.

W dyskusji wzięli udział: Henryk Kowalczyk Minister-Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Aleksander Bobko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ojciec Zdzisław Klafka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W pierwszym dniu Forum minister edukacji wygłosiła również wykład specjalny inaugurujący Forum Regionów na temat roli samorządu we wdrażaniu reformy oświaty.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że samorządy są dla nas niezwykle ważnym partnerem przy wprowadzaniu reformy edukacji.

– Bardzo dziękuję za zaangażowanie w proces wdrażania zmian w systemie edukacji. Podziękowania dla samorządowców za to, że do 31 marca podjęli uchwały o przekształceniu sieci szkół. Reforma stała się faktem – podkreśliła minister edukacji.

W drugim dniu Forum w Krynicy minister Anna Zalewska i Marzena Machałek uczestniczyły w panelu poświęconym kształceniu zawodowemu pt. „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

W dyskusji udział wzięli Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE S.A., Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Minister Anna Zalewska odnosząc się do szkolnictwa zawodowego podkreśliła jego fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

– Pracodawcy potrzebują dobrego kształcenia zawodowego, kształcenie to potrzebuje pracodawców. Trafne przewidywanie zapotrzebowania na zawody, z uwzględnieniem zawodów przyszłości to istotna rola pracodawców – zaznaczyła minister edukacji.

Szefowa MEN podkreśliła, że dostosowujemy szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy.

– Zmiany są konieczne. Subwencja oświatowa przeznaczona na szkolnictwo zawodowe nie może być marnowana. To dla nas kluczowe. Chcemy powiązać szkoły z pracodawcami, bez tego nie zmienimy szkolnictwa zawodowego – powiedziała minister Anna Zalewska.

Z kolei Minister Marzena Machałek dodała, że mamy bardzo dobre rozwiązania przygotowane w prawie, ale nie bez pomocy ze strony pracodawców, bez ich zaangażowania i globalnego spojrzenia na gospodarkę, nie odniesiemy sukcesu w kwestii zmian w szkolnictwie branżowym.

Tego dnia również wiceminister Marzenna Drab brała udział w panelu „Rozwój edukacji w Europie” podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. W dyskusji uczestniczyli także Ein Amuralayow, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Azerbejdżan), Tina Hocevar, członek Europejskiego Forum Młodzieży, Tadeusz Wojciechowski, z-ca Dyrektora Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Umurhan Bayri, wolontariusz EVS.

Forum Ekonomiczne to doroczne wydarzenie, w którym udział bierze ponad 3 tys. gości. W dyskusjach i panelach tematycznych dotyczących aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Data dodania artykułu: 2017-09-09
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u