SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,70-lecie Zespołu Szkół w Strzegomiu
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w sobotę, 23 września br. wzięła udział w uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu połączonej z nadaniem szkole imienia Księcia Bolka II. W tym dniu szkoła otrzymała nowy sztandar.

W okolicznościom przemówieniu minister Anna Zalewska pogratulowała całej społeczności szkolnej tak znaczącego jubileuszu. Przypomniała również, że zmiany w oświacie dotyczą nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Technika to szczególne szkoły, które dają gwarancję przygotowania młodych ludzi do ich aktywnego udziału w rozwoju gospodarczym Polski – powiedziała szefowa MEN. – Mają to być szkoły nowoczesne, które nie tylko nauczą młodych ludzi niezbędnych kompetencji, ale również umiejętności brakujących na rynku pracy: współpracy, odpowiedzialności i rzetelności, cech poszukiwanych w każdym przedsiębiorstwie – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej powiedziała również, że jest mile zaskoczona decyzją młodych ludzi, że strzegomskie technikum będzie nosić imię historycznej postaci Księcia Bolka II – patrona, który każdego dnia będzie przypominał, że jesteśmy na ziemiach polskich.

– Polska szkoła będzie nowoczesna, ale również silnie zakorzeniona w przeszłości. Wiemy, że bez pamięci o przeszłości nie zbudujemy przyszłości – dodała szefowa MEN. Na koniec swojego przemówienia minister edukacji życzyła wszystkim dobrej zabawy i co najmniej kolejnych 70 lat. Dokonała również odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia technikum oraz kamienia pamiątkowego z okazji 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu i I Zjazdu Absolwentów.

Po uroczystościach nadania imienia szkole odbyła się msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Adama Bałabucha. Po niej miała miejsce Akademia z okazji jubileuszu szkoły w Strzegomskim Centrum Kultury.

Zespół Szkół w Strzegomiu jest placówką publiczną w powiecie świdnickim w Gminie Strzegom. W skład zespołu wchodzą: technikum, dotychczasowe klasy zasadniczej szkoły zawodowej, branżowa szkoła I stopnia oraz szkoła policealna.

Obecnie w szkole uczy się 354 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik górnictwa odkrywkowego, technik ekonomista, technik handlowiec, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, stolarz, kamieniarz i ślusarz.

Data dodania artykułu: 2017-09-26
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u