SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Poznaliśmy „Nauczycieli – Wolontariuszy Roku”
W poniedziałek, 9 października 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”.

Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Nagranie trzeba było przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w konkursie zaprosiło nauczycieli, którzy niosą pomoc innym, angażują się na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ nominacji nauczycieli do konkursu dokonywali sami uczniowie. Kandydatów mogli zgłaszać także dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

W ciągu miesiąca, od dnia ogłoszenia konkursu, do MEN nadesłano blisko 250 zgłoszeń od uczniów, którzy w taki sposób chcieli wyróżnić swoich nauczycieli i podziękować za ich pracę.

Komisja konkursowa była pod wrażeniem każdej z nadesłanych prac. Skala, zasięg, pomysłowość i różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli zasługuje na najwyższe uznanie.

Podczas finału Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 przedstawicieli kadry pedagogicznej, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem codziennie pokazują swoim uczniom czym jest niesienie pomocy innym. Najlepszych 3 otrzymało również nagrody finansowe MEN.

Podczas uroczystego finału konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie mogliśmy bliżej poznać wszystkich wyróżnionych oraz zobaczyć, jak wiele dobra czynią wokół siebie.

„Nauczyciele-Wolontariusze Roku 2017”:

I miejsce

Tomasz Przygoda, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza Tarnów (małopolskie)

Kiedy uczniowie usłyszeli o konkursie Ministra Edukacji Narodowej, nie mieli wątpliwości, że to idealny sposób, żeby odwdzięczyć się swojemu nauczycielowi za przekazanie cennych wartości takich jak empatia czy szacunek dla drugiego człowieka. Postanowili skrzyknąć wolontariuszy i zrobić coś dla osoby, która całe życie pracuje na rzecz innych. Jego postawa, nietuzinkowa osobowość i codzienna praca pokazuje uczniom sens oraz potrzebę wolontariatu. To on uświadomił im, że warto pomagać, bez względu na wszystko. Ich nauczyciel jest wzorem i przykładem tego, że wolontariat to „służba drugiemu człowiekowi”. To piękna, choć trudna misja, szczególnie dla młodych ludzi.

II miejsce

Lidia Stotko, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu (opolskie)

W opolskim „Ekonomiku” prowadzi zajęcia z przedmiotów: człowiek w środowisku pracy, psychologia w komunikacji reklamowej oraz zajęcia indywidualne z uczniami. Pani Lidia Stotko podejmuje różnorodne działania o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, znacznie wykraczające poza szkołę, obejmujące często swoim zasięgiem całe województwo. W ramach pracy wolontariackiej prowadzonej z młodzieżą szkolną, uczy wrażliwości na drugiego człowieka, kreatywności i odkrywania świata. Uczniowie mówią, że Pani Lidia uczy ich gotowości do działania, a dzięki niej kształtują poczucie własnej wartości. Wiele osób w szkole podkreśla, jak bardzo im pomogła. Czasem tylko dobrym słowem, udzieleniem wsparcia duchowego. Co kluczowe, jej absolwenci nadal pracują jako wolontariusze, a to dowód na to, że raz obudzona chęć pomocy, zostaje na zawsze.

III miejsce

Bartosz Kaczmarczyk, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie (śląskie)

W przesłanym uzasadnieniu, dlaczego właśnie ich nauczyciel powinien otrzymać tytuł „Nauczyciela –Wolontariusza Roku” uczniowie napisali, że chcą przez to docenić jego starania na rzecz niesienia pomocy innym ludziom. Chcieliby również podziękować za to wszystko, co robi dla drugiego człowieka.

Wyróżnienia otrzymali:

Mieczysława Mierzejewska, katecheta z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu (dolnośląskie)

Uczniowie w przesłanym uzasadnieniu podkreślili, że ich wychowawczyni jest człowiekiem o niezwykłej wrażliwości. Autorytetem dla dzieci i nauczycieli z ich szkoły. Pełni w niej rolę opiekuna wolontariatu, a swoją postawą daje przykład innym. Jej wrażliwość sprawia, że zawsze znajdzie się tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. W życiu prywatnym jest wzorową matką trojga dzieci i cudownym przyjacielem, który zawsze podtrzyma na duchu, znajdzie czas na rozmowę i powie dobre słowo. To anioł, który często zapominając o sobie, po prostu troszczy się o innych.

Agnieszka Jakubowska-Cetnar, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie oraz doradca zawodowy z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy (podkarpackie)

Uczniowie, którzy do konkursu zgłosili tego nauczyciela mówią, że ich wychowawczyni ma niezwykły dar wprowadzania w życie licznych pomysłów wspierających ludzi potrzebujących. Potrafi gromadzić wokół siebie każdego kto chce pomóc drugiemu człowiekowi. To prawdziwy przyjaciel, cierpliwy słuchacz, życzliwy i mądry doradca młodych ludzi. To lider, wzór postawy człowieka aktywnego, kreatywnego i dobrego.

Agnieszka Chlipała, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu (dolnośląskie)

Pani Agnieszka osoba uwielbia pracować w grupie. Twierdzi, że tylko wspólnymi siłami uda się dokonać czegoś dobrego. Właśnie dlatego w działania szkolnego klubu wolontariusza stara się włączać całą szkołę. Uczniowie w swoim zgłoszeniu zaznaczyli, że jeśli wszyscy połączą siły, to mogą osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę. Przecież o to w tym wszystkim chodzi – o współpracę, bycie razem i dla siebie nawzajem. Ich nauczycielka o świecie myśli zarówno globalnie, jak i lokalnie, a szersza perspektywa pozwala jej sięgać pomocą nawet na inne kontynenty.

Magdalena Konrad, pedagog, wychowawca świetlicy i opiekun szkolnego koła wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej (mazowieckie)

Pani Magdalena jest nauczycielem, który zawsze ma czas dla swoich uczniów. Często bywa w kilku miejscach jednocześnie, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Nigdy nie odmawia pomocy. Jak mówią sami uczniowie, ich nauczycielka często powtarza „Nie wiesz co robić? Czyń dobro”. W opinii uczniów zasługuje na specjalnie wyróżnienie za swoją dobrowolną, bezinteresowną działalność.

Ewa Mieszczyńska, nauczyciel historii i WOS-u w XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)

W uzasadnieniu do konkursu jej uczniowie podkreślili, że Pani Ewa Mieszczyńska będąc opiekunem samorządu uczniowskiego organizuje wiele projektów oraz działań na rzecz innych osób. Nieustannie bierze udział w szkoleniach, a zdobytą wiedzę przekazuje swoim podopiecznym w atrakcyjny sposób. Dzięki niej młodzież uczy się współpracy oraz szacunku do innych. Młodzi poznają również znaczenie solidarności, pomocy i wzajemnego zrozumienia. Pani Ewa swoim śmiechem zaraża innych, a jej pozytywne nastawienie do życia udziela się wszystkim. Jest nie tylko nauczycielem, ale również osobą, która zawsze doradzi i znajdzie rozwiązanie każdego problemu. Bezpośrednia i stanowcza – to cechy, które jeszcze bardziej przyciągają do niej uczniów. Ma milion pomysłów na minutę, które szybko przekształcają się w konkretne projekty.

Iwona Parla, nauczyciel oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu (śląskie)

Pani Iwona jest osobą, która pomaganie ma w genach. Jej życiowe motto to hasło: „Otwórz swe serce i podziel się tym, co masz”. Angażuje się w niezliczoną liczbę akcji charytatywnych. Zorganizowała w pomieszczeniach szkoły zbiórkę krwi, w której udział wzięli rodzice, nauczyciele i przyjaciele placówki. Jest przede wszystkim pedagogiem, który ze względu na swoją postawę i zaangażowanie może być wzorem nie tylko dla uczniów, ale także rodziców czy opiekunów.

Siostra Marieta Pyrek, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opolskie)

Aby pomóc dzieciom z odległych zakątków świata w zdobyciu podstawowego wykształcenia Siostra Leonia angażuje swoich uczniów i ich rodziców w zbieranie makulatury. Oprócz tego pod jej okiem dzieci przygotowują na szydełku i drutach maskotki, czapki i ozdoby świąteczne, które następnie sprzedają na kiermaszach. Takie działania uczą dzieci ofiarności, zaangażowania, przedsiębiorczości i wytrwałości w myśl prostej zasady: wielkie kwoty składają się z wielu małych sum, a na sukces trzeba zapracować. Dzięki temu mali wolontariusze sfinansowali m.in. edukację dzieciom z Maliwii oraz Burkina Faso.

Patrycja Kamińska-Wieruszewska, nauczyciel języka polskiego i historii w Zespole Szkół Publicznych nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie (wielkopolskie)

Uczniowie, którzy zgłosili Panią Patrycję do konkursu napisali, że cenią ją przede wszystkim za to, że swoją postawą wprowadziła ich w świat wolontariatu i każdego dnia inspiruje do działania na rzecz drugiego człowieka. Pokazała także, jak można pomagać dzieciom i niepełnosprawnej młodzieży w codziennych obowiązkach szkolnych. Dzięki niej każdego dnia dowiadują się czym jest czynienie dobra.

Ewelina Drop-Konieczna, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy (zachodniopomorskie)

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego oraz wychowania do życia w rodzinie. Jest założycielką i koordynatorką prężnie działającego Szkolnego Koła Wolontariatu, które skupia liczne grono uczniów. Potrafi inspirować swoich podopiecznych do różnorodnych działań promujących idee wolontariatu nie tylko na forum szkoły, ale również w środowisku lokalnym. Docenieniem jej działalności społecznej i charytatywnej było przyznanie tytułu Osobowości Roku 2015 i 2016 Powiatu Sławieńskiego, a także tytułu Nauczyciela Roku 2015 i 2016. Poznajmy naszą pierwszą wyróżnioną osobę.

Data dodania artykułu: 2017-10-10
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u