SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Innowacyjne górnictwo i energetyka. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Katowicach - relacja
Pakiet zimowy”, czyli rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wspólnotowego rynku energii wprowadzającego limit emisji CO2 oraz innowacje w górnictwie i energetyce - to główne tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. UE na Śląsku, które odbyło się w dniach 19-20 października. - Nie można rozmawiać o przyszłości górnictwa węgla kamiennego nie będąc tutaj, na Śląsku – powiedziała przewodnicząca Komisji Izabela Kloc podczas swojego wystąpienia.

Wyjazdowe posiedzenie rozpoczęło się od wizytacji w elektrowni w Łaziskach z udziałem zastępcy dyrektora w departamencie energetyki w Ministerstwie Energii Waldemara Łagody oraz ekspertów, po którym nastąpiło spotkanie z kierownictwem Tauron: prezesem zarządu TAURON Wytwarzanie Kazimierzem Szynolem, wiceprezesem zarządu TAURON PE Jarosławem Brodą i przedstawicielami samorządów. - Dzisiaj mówiąc o pakiecie zimowym trzeba brać pod uwagę uwarunkowania krajowe, bezpieczeństwo energetyczne, które jeszcze w długim przedziale czasowym musi być oparte na węglu - podkreśliła Izabela Kloc na konferencji prasowej.

Drugi dzień wyjazdowego posiedzenia Komisji otworzyły obrady w Sejmie Śląskim na temat rozporządzenia Komisji Europejskiej, dotyczącego wspólnotowego rynku energii tzw. „pakietu zimowego”. Uchwalono Dezyderat Komisji ds. UE do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia starań dotyczących modyfikacji niekorzystnych zapisów dla Polski, zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków”. Dezyderat powstał w związku ze stanowiskiem Komisji, która wyraziła niepokój w związku z niektórymi zapisami zawartymi w unijnym rozporządzeniu. Posłowie uznali za konieczne podjęcie działań w kierunku wypracowania takich rozwiązań, które zapobiegłyby ich negatywnym skutkom dla Polski.

W posiedzeniu udział wzięli m.in: poseł Izabela Kloc, poseł Piotr Apel, poseł Konrad Głębocki, poseł Lech Kołakowski oraz zaproszeni goście: sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz eksperci z zakresu energetyki i górnictwa.

W ramach posiedzenia w Katowicach odbyło się także spotkanie z ministrem środowiska Janem Szyszką, który przedstawił informacje na temat stanu przygotowań do 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zmianom klimatu COP24, która odbędzie się w 2018 r. w Katowicach. W piątkowym spotkaniu udział wzięli również: prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezes Międzynarodowego Centrum Kongresowego Wojciech Kuśpik.

Data dodania artykułu: 2017-10-22
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u