SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,MNiSW przywraca wsparcie dla czasopism naukowych
Podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego województwa kujawsko-pomorskiego premier Jarosław Gowin prezentował przedstawiony w poniedziałek projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.Wiele miejsca podczas rozmów poświęcono konkursom na uniwersytety badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał jak wielką szansą są te projekty dla uczelni regionu.

Akademicy przychylni reformie Rektorzy uczelni województwa kujawsko-pomorskiego pozytywnie wypowiadają się o założeniach ustawy, podkreślając wielką wartość dialogu ministerstwa ze środowiskiem naukowym, dzięki któremu udało się stworzyć wspólną wizję przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Monografie i czasopisma naukowe znów dofinansowane Nie mniej ważnym tematem, który z pewnością zostanie przyjęty z entuzjazmem przez naukowców reprezentujących dyscypliny humanistyczne, jest przekazana przez ministra Jarosława Gowina informacja o przywróceniu finansowania, w ramach działalności upowszechniającej naukę, druku czasopism i monografii naukowych. Mają to być publikacje o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mające na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych”. Bardzo istotną kwestią jest to, że po uzyskaniu środków finansowych wnioskodawca będzie zobowiązany do druku oraz jednoczesnego zapewnienia otwartego dostępu do publikacji przez Internet. Na 30 stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie którego o finansowanie działalności wydawniczej będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy będący organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.

Data dodania artykułu: 2018-01-25
Autor artykułu: mat prasowe MNiSW
stat4u