SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Umowa na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego podpisana
Budowa 18-kilometrowej obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 ruszy już za chwilę. W obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wiceministra inwestycji i rozwoju Witolda Słowika oraz wojewody Artura Chojeckiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. W uroczystym podpisaniu uczestniczył również były wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Drogę w ciągu 34 miesięcy wybuduje konsorcjum Porr S.A. oraz Porr Bau GmbH. Wartość umowy z wykonawcą to nieco ponad 318 mln zł.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w systemie „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca nie tylko zbuduje drogę, ale też przygotuje dokumentację projektową, uzyska wymagane pozwolenia i decyzje oraz przeprowadzi uzgodnienia. W efekcie powstanie obwodnica o długości 18 km. Wykonawca wybuduje również 4 ronda, które powiążą ją z innymi drogami publicznymi, a także 13 obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz most nad rzeką Wel.

Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk, realizacja tej inwestycji to kolejny krok do lepszej dostępności województwa dla potencjalnych inwestorów, a zatem również szansa na pobudzenie gospodarcze regionu. Notujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu gospodarczego, właśnie dzięki tak zaawansowanym inwestycjom drogowym i kolejowym. To bardzo cieszy. Musimy jednak podejmować dalsze wysiłki w umacnianiu tego pozytywnego trendu – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Czekamy na wniosek o dofinansowanie ze strony GDDKiA. Projekt budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu środki na tę inwestycję, do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, są już zarezerwowane – zapewnił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Zadowolenia z kolejnej realizowanej na terenie Warmii i Mazur inwestycji drogowej nie krył wojewoda Artur Chojecki, który potwierdził, że w przypadku naszego województwa z wykluczeniem drogowym wiązało się również wykluczenie gospodarcze. Mieliśmy spory problem z inwestorami, bo komunikacyjnie zupełnie nie byliśmy regionem atrakcyjnym. Dzięki działaniom obecnego rządu nasze województwo wreszcie przestaje być w tym zakresie wykluczone, a to, jak powiedział pan minister Adamczyk, daje duże nadzieje na nowych inwestorów. Już widzimy duże ożywienie, zainteresowanie terenami, które wreszcie zostały skomunikowane z innymi częściami naszego województwa, a także z resztą kraju. To także znaczące udogodnienie dla samych użytkowników dróg, którzy na co dzień z nich korzystają, dojeżdżając do pracy czy szkoły – powiedział wojewoda.

Dzięki budowie obwodnicy z Nowego Miasta Lubawskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodajmy, że GDDKiA jest największym beneficjentem Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Środki przewidziane na inwestycje drogowe dyrekcji w całym kraju to około 10 mld euro, czyli nieco ponad 40 mld zł. Do tej pory podpisaliśmy z GDDKiA umowy na 38 inwestycji o wsparciu UE w wysokości ok. 6 mld euro. Tym samym drogowcy wykorzystali już 60 proc. środków dedykowanych im w programie – poinformował wiceminister Słowik. Wszystkie środki trzeba zainwestować do końca 2023 r.

Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim szef resortu infrastruktury podpisał również plan inwestycyjny dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 Fiszewo-Elbląg. Inwestycja ta będzie polegała na rozbudowie ponad 14 km drogi krajowej nr 22. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2021. W tym roku ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektową, w 2019 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Szacunkowy koszt zadania to ok. 118 milionów złotych.

Data dodania artykułu: 2018-02-05
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u