SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim
14 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie Pary Prezydenckiej z rodzinami wielodzietnymi. Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe matkom zasłużonym w wychowywaniu dzieci. Wśród zaproszonych na wydarzenie byli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

- Nie ma Polska większego dobra niż polskie Matki, które wychowują dzieci - powiedział w swoim przemówieniu Prezydent RP do pań przybyłych na wręczenie odznaczeń.

W swoim przemówieniu Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na ich rolę w dbaniu o rodzinę, przekazywanie tradycji oraz budowanie wspólnoty. Podkreślił także rolę matek w wychowywaniu dzieci w duchu patriotycznym.

- Te odznaczenia to bardzo skromny wyraz wdzięczności – bardzo skromny! – mówił Prezydent Andrzej Duda do zaproszonych pań i ich bliskich.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

odznaczone zostały za zasługi w wychowaniu dzieci w rodzinie wielodzietnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Krystyna ŁUKANOWSKA Mama trzynaściorga dzieci. Wychowanie dzieci łączyła z pracą w gospodarstwie rolnym oraz aktywną działalnością w Kole Gospodyń Wiejskich.

Grażyna NELEC Mama szesnaściorga dzieci. Mimo licznych obowiązków jest bardzo dobrze zorganizowaną osobą, a przede wszystkim kochjącą i oddana mamą. Wraz z mężem stworzyła dużą, kochającą się rodzinę. Wychowuje dzieci w duchu wzajemnego szacunku oraz życzliwości dla innych.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Irena BYLICKA Mama ośmiorga dzieci. Wychowując dzieci, pracując zawodowo działa jednocześnie w organizacjach społecznych m.in. w Katolickiej Organizacji Kobiet, Radzie ds. Kobiet przy Episkopacie Polski, współzałożycielka Związku Dużych Rodzin 3+.

Bożena PIETRAS Mama pięciorga dzieci. Pracuje społecznie na rzecz rodzin katolickich, organizatorka i aktywny członek Związku Dużych Rodzin 3+, założycielka i przewodnicząca Koła w Lublinie.

Maria SZKODZIŃSKA Mama czternaściorga dzieci. Wraz z mężem wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i poszanowania dla tradycji.

Anna WARDAK Mama dziesięciorga dzieci. Pracę społeczną na rzecz rodzin i edukacji łączy z wychowaniem dzieci oraz pracą zawodową. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty poświęcone tematyce małżeńskiej i wychowawczej.

Data dodania artykułu: 2018-02-15
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u