SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,200 mln zł na kształcenie przyszłych nauczycieli
Uczelnie, które mają w swoich programach kierunki studiów ze specjalnością nauczycielską, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. NCBR, agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło właśnie konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. To kolejna inicjatywa resortu nauki – obok Konstytucji dla Nauki i programu na „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – której zadaniem będzie stworzenie lepszych warunków do edukacji przyszłych nauczycieli.

Gowin: potrzebujemy doskonale wykwalifikowanych nauczycieli – Poprawa jakości kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji to jeden z warunków skoku rozwojowego naszej gospodarki. Dlatego przygotowywana przez nas reforma podniesie wymagania, którym muszą sprostać uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli. Chcemy, aby od przedszkola aż po studia wiedza, którą nabywają najpierw dzieci, a następnie młodzież, była praktyczna i użyteczna. Dlatego potrzebujemy doskonale wykwalifikowanej kadry – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konstytucja dla Nauki podnosi poprzeczkę Reforma wprowadza rozwiązania, które podniosą poziom kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przede wszystkim uprawnienia do kształcenia nauczycieli będą posiadały uczelnie posiadającą kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. Te szkoły wyższe, które nie mają tak wysokiej kategorii, będą mogły utworzyć studia, jeśli zawarły porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią spełniającą ten warunek (posiadającą co najmniej kat. naukową B w danej dyscyplinie). Zgodnie z rozporządzeniem projektowanym do Konstytucji dla Nauki kierunki takie jak pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i specjalna mają być prowadzone jako jednolite magisterskie.

Podniesienie kompetencji społecznych i pedagogicznych Konkurs „Programy kształcenia nauczycieli” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać nauczycielami. Dlatego o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty realizowane na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Co więcej, muszą być opracowane w oparciu o przykładowe modele kształcenia wypracowane przez ekspertów ze środowiska dotyczące kształcenia nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz uczących przedmiotów na dalszym etapie edukacji szkolnej.

Programy muszą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Powinny także przyczynić się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. Mają one uwzględniać nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Pierwszy taki konkurs – Konkurs dla nauczycieli to pierwsza inicjatywa NCBR, w ramach której przekażemy fundusze na rozwój przyszłych kadr systemu oświaty. Chcemy, aby polska szkoła na każdym etapie edukacji oferowała coraz więcej – zachęcała do nauki i dawała możliwości rozwoju – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Projekty powinny trwać od 24 do 60 miesięcy. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni i wynosi od 4 mln dla uczelni kształcących mniej niż 4 tys. studentów, aż do 12 mln dla największych uczelni, kształcących powyżej 12 tys. studentów. Średnia wartość wsparcia przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Oznacza to, że z funduszy od NCBR może skorzystać nawet ponad 6,5 tys. osób.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa do 6 czerwca 2018 roku.

Prace nad modelowymi programami kształcenia nauczycieli już trwają W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego działa również zespół ekspertów, który w ramach programu POWER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) realizuje pozakonkursowy projekt „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”. Jego celem jest przygotowanie nowych programów kształcenia nauczycieli, które przyczynią się do rozwoju kompetencji pedagogicznych oraz społecznych studentów. Będą one uwzględniały nowoczesne metody dydaktyczne, tj. learning-by-doing, design thinking oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych. Ważnym aspektem opracowywanych programów będą treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Wypracowane modelowe programy kształcenia nauczycieli będą następnie wdrażane w formie konkursowej.

Data dodania artykułu: 2018-04-04
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u