SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wniosek o reasumpcję głosowania ws. zgody na zatrzymanie posła Gawłowskiego
Sprawa możliwości reasumpcji (powtórzenia) głosowania jest precyzyjnie rozstrzygnięta w art. 189 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Przepis ten stanowi, że reasumpcja może być dokonana, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości. Głosowanie nad wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego zostało przeprowadzone 12 kwietnia w bloku głosowań o godz. 19:11 jako 43 z 78 głosowań.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie posła w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów (czyli co najmniej 231 głosów). W głosowaniu nr 43 wzięło udział 433 posłów. Za poparciem wniosku głosowało 261 posłów (przy 171 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się). Oznacza to, że wymagana większość do podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego została osiągnięta, a wynik głosowania nie budzi wątpliwości.

CIS podkreśla, że zarówno w głosowaniu nr 42, przeprowadzonym o godz. 19:09, czyli dwie minuty przed głosowaniem objętym wnioskiem, jak i w głosowaniu nr 44, przeprowadzonym o godz. 19:13, wzięła udział zbliżona liczba parlamentarzystów (odpowiednio 434 i 429).

Podnoszony argument, że posłowi Gawłowskiemu uniemożliwiono zabranie głosu w dotyczącej go sprawie jest niezgodny z prawdą. Wnioski o wyrażenie zgody na zatrzymanie posła są rozpatrywane przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Sprawą wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Gawłowskiego komisja zajmowała się 27 lutego. Poseł Gawłowski - pomimo obecności na posiedzeniu Komisji - nie zabrał na niej głosu. Z uprawnienia tego skorzystał natomiast szeroko poseł Borys Budka - pełnomocnik posła Gawłowskiego. Ponadto, sprawozdanie Komisji było rozpatrywane na forum Sejmu 22 marca, podczas poprzedniego posiedzenia Izby. Posłowi Gawłowskiemu udzielono wówczas głosu, zgodnie z jego uprawnieniem wynikającym z art. 133 ust. 6 Regulaminu Sejmu.

CIS podkreśla, że na zakończone w piątek 61. posiedzenie Sejmu zostało przeniesione wyłącznie głosowanie w tej sprawie, a wszystkie inne czynności, w tym udzielenie głosu posłowi, którego wniosek dotyczy, zostały dokonane na etapie wcześniejszym.

Poseł Stanisław Gawłowski skorzystał ze wszystkich przysługujących mu w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminie Sejmu uprawnień, a złożony 13 kwietnia wniosek o reasumpcję głosowania jest bezprzedmiotowy.

Data dodania artykułu: 2018-04-15
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u