SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ostrołęka – dwa lata z programem Rodzina 500 plus
W województwie mazowieckim przyznano wsparcie dla 551 tys. dzieci na kwotę 6,38 mld zł. Świadczenia zasiliły budżety domowe 377 tys. rodzin. Przez dwa lata realizacji rządowego programu w Ostrołęce przyznano wsparcie dla średnio 5 133 dzieci. O realizacji programu na Mazowszu i w Ostrołęce opowiedział Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, w trakcie śniadania prasowego.

Zebranych przywitał w ostrołęckiej Delegaturze jej Kierownik, Marcin Grabowski.

- Wspieramy polskie rodziny poprzez takie programy jak Rodzina 500+ czy Maluch+, to także wdrażanie programu Za Życiem. Rodziny są fundamentem naszego społeczeństwa - powiedział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski. Przybliżył także statystyki dotyczące realizacji programu.

Od 1 kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. w Ostrołęce wypłacono świadczenia na łączną kwotę 59 547 389 zł (w sumie 119 511 świadczeń wychowawczych). Świadczenia zasiliły budżety domowe średnio 3 472 rodzin. Maksymalna liczba rodzin objętych wsparciemw jednym miesiącu – 3 641, a maksymalna liczba dzieci objętych wsparciem w jednym miesiącu – 5 386 (najwięcej w lipcu 2017 r.).

Na Mazowszu realizacją programu i wypłacaniem świadczeń zajmują się 314 gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej albo urzędy gminne. Ustalanie uprawnień i wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej realizują 42 powiatowe centra pomocy rodzinie. Gminy i powiaty na bieżąco otrzymują środki na realizację zadania.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością) rodzice otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

W śniadaniu prasowym uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, Wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, Kierownicy delegatur MUW: Marlena Mazurska, Krzysztof Murawski i Marek Renik. W spotkaniu wzięła udział także rodzina z regionu ostrołęckiego.

Data dodania artykułu: 2018-04-21
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u