SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podpisano umowy na kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S6
11 czerwca 2018 r. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w obecności Marka Chodkiewicza – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłów: Kazimierza Smolińskiego i Janusza Śniadka, senatora Antoniego Szymańskiego oraz wicewojewody pomorskiego Mariusza Łuczyka, podpisano umowy na kolejne dwa odcinki – łącznie 20 km - drogi ekspresowej S6.

Umowę na projektowanie i budowę za cenę 337.981.735,78 zł, w terminie 31 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) na odcinek z Bożego Pola Wielkiego do Luzina zawarto z PORR SA, którą podpisali Piotr Kledzik – prezes spółki oraz prokurent Krzysztof Laskowski.

Druga umowa dotyczy zaprojektowania i wybudowania w terminie 34 miesięcy, za cenę 335.873.785,14 zł odcinka między Luzinem a Szemudem. Zrealizowania tego zadania podjęła się firma Budimex SA, w imieniu której umowę podpisał Dariusz Blocher – prezes zarządu.

Obie umowy z ramienia GDDKiA podpisali Waldemar Chejmanowski – zastępca dyrektora ds. Inwestycji oraz Ryszard Wasiołek – zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.

Jak zgodnie podkreślali, zabierając głos przed uroczystym podpisaniem umów: Marek Chodkiewicz – wiceminister infrastruktury, Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski i poseł Kazimierz Smoliński, wybudowanie kolejnych 20 km dwujezdniowej (po dwa pasy ruchu w każdym kierunki i pas awaryjnego postoju) drogi ekspresowej S6, przyczyni się do zakończenia kłopotów komunikacyjnych aglomeracji trójmiejskiej oraz Redy, Rumi i Wejherowa, a także znacząco wpłynie na rozwój turystyki i handlu.

Zapowiedziano także, że kolejne odcinki drogi S6 będą realizowane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, a umowy będą konstruowane tak, aby nowe drogi nie były płatne dla ich użytkowników.

Data dodania artykułu: 2018-06-12
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u