SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dofinansowanie dla ratownictwa wodnego
400 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego – umowy na ten cel podpisał Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.

- Wzmożony ruch turystyczny w naszym regionie, a w szczególności napływ dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach i koloniach oznacza konieczność właściwego i kompleksowego przygotowania służb do zapewnienia porządku i udzielania pomocy w razie potrzeby – mówi wojewoda Tomasz Hinc – 400 tys. zł trafia do służb odpowiedzialnych za utrzymanie gotowości ratowniczej i monitoring kąpielisk.

W ramach zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2018”, kontrolą i monitoringiem objęte zostaną kąpieliska morskie i śródlądowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom z nich korzystających. Poprzez otwarty konkurs ofert ogłoszony przez wojewodę rozdysponowaliśmy 400 tys. zł:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - kwota dofinansowania zadania 250.000,00 zł.

Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie - kwota dofinansowania zadania 60.000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie - kwota dofinansowania zadania 90.000,00 zł. Beneficjenci mogą przeznaczyć pieniądze na:

utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych na kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,

utrzymanie sprzętu ratunkowego

prowadzenie szkoleń prewencyjnych na kąpieliskach

dodatkowo w Bielkowie – na zakup mobilnego zestawu do prowadzenia działań ratownictwa wodnego, składającego się z łodzi ratowniczej typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepy podłodziowej oraz rękawa sorbentowego.

Corocznie na obszarze województwa zachodniopomorskiego odnotowywane są przypadki utonięć głównie wynikające z:

nieprzestrzegania przez turystów oraz dzieci i młodzież zasad bezpiecznego korzystania z walorów lata (wody, plaży, lasu), a szczególnie podczas zabaw i kąpieli w miejscach nie strzeżonych, korzystania z kąpieli po spożyciu napojów alkoholowych, W 2017 r. utonęło 12 osób dorosłych i 3 dzieci (w 2016 r. - 19 osób 2015 r. - 28 osób, w tym 3 dzieci), a wobec kąpiących się podjęto ponad 201 interwencji.

- Apeluję do wszystkich wypoczywających nad wodą o rozważne korzystanie z kąpieli i podporządkowywanie się zaleceniom ratowników – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc.

Na terenie naszego województwa w czasie sezonu letniego działać będzie 107 kąpielisk (w tym 4 jako miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli). Najwięcej kąpielisk będzie działać w Kołobrzegu, Mielnie i Rewalu. Miejsca kąpielisk ustanawiają corocznie gminy na swoich terenach lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy w ramach uchwały (czyli aktu prawa miejscowego).

Data dodania artykułu: 2018-06-22
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u